Landshypotek höjer sparräntor och sänker boräntor

Pressbild Catharina Åbjörnsson Lindgren

Idag höjer Landshypotek Bank sparräntorna med 0,25 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,25 % från första sparkronan. Samtidigt sänker Landshypotek längre boräntor med 0,10 – 0,15 procentenheter.

Landshypotek fortsätter att utmana på spara-marknaden. Under hösten har banken varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna, vilket fått stor positiv respons från både nya och tidigare kunder. Dagens höjning av spara-räntorna är Landshypoteks tredje sedan september.

Tidigare i höstas har Landshypotek höjt räntorna vid två tillfällen för sparande – den 1 september med 0,55 procentenheter samt den 1 november med 0,50 procentenheter. Även den här gången höjer banken sparräntorna på konton för privatpersoner och medlemmar. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 2,25 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder till oss under hösten. Det bekräftar verkligen det stora intresset för ett tryggt buffertsparande med bra ränta från första kronan, samtidigt som man snabbt kommer åt sina pengar om de behövs för att täcka sina utgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Samtidigt fortsätter Landshypotek att utmana på bolånemarknaden genom att idag också sänka räntan på längre bolån med 0,10 – 0,15 procentenheter. Räntesänkningen gäller för bolån med 4 – 10 års bindningstid.

– Vi har en längre tid haft en av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor på kortare bolån. Nu ser vi en möjlighet att även stärka vårt kunderbjudande på längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek är en snabbt växande bank på bolånemarknaden. Allt fler hittar till den annorlunda banken som tryggt, enkelt och med tydliga räntor möter kunderna.

Se Landshypoteks samtliga räntor för spara och bolån:
Sparräntor för privatpersoner
Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Aktuella bolåneräntor

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.