Landshypotek höjer sparräntorna igen

Odling

Idag höjer Landshypotek Bank sparräntorna med hela 0,50 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,00 % från första sparkronan.

Landshypotek fortsätter att utmana på spara-marknaden. Tidigare i höstas var banken en av de första som höjde sina sparräntor, vilket snabbt fick stort positivt gensvar hos kunderna. Nu gör Landshypotek ytterligare en rejäl höjning av sparräntorna.

Den tidigare höjningen av sparräntorna som Landshypotek gjorde den 1 september var med 0,55 procentenheter. Även den här gången höjer banken sparräntorna på konton för privatpersoner och medlemmar. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 2,00 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

– Vi tycker om att gå i bräschen och vi tycker om att utmana på marknaden. När vi höjde våra sparräntor i september fick vi en enorm tillströmning av nya sparkunder. Det är en tydlig signal om att kunderna verkligen efterfrågar en sparform som förenar bra ränta med trygghet och flexibilitet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

I en tid präglad av stor osäkerhet med kraftigt stigande priser på det mesta i hushållens vardag är det många som oroar sig för ekonomin. I det här nya ränteläget ser Landshypotek Bank fortsatt möjligheter att höja sparräntorna, för såväl nuvarande som nya kunder. Denna gång höjer Landshypotek sparräntorna med hela 0,50 procentenheter.

– Den ekonomiska utvecklingen med höga priser och räntor ökar behovet av att se över den egna vardagsekonomin. Många vill ha en buffert som ger bra avkastning samtidigt som man snabbt och enkelt kan ta ut pengarna för att hantera sina utgifter.  

Landshypotek har i snart 200 år specialiserat sig på lån till lantbruk och skog. Banken har även konkurrenskraftiga bolån till landets alla husägare, och tryggt och enkelt sparande för privatpersoner. Allt fler hittar till den annorlunda banken som har till syfte att möjliggöra satsningar inom det svenska jord- och skogsbruket och levande landsbygder.

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Se Landshypoteks samtliga sparräntor här
För privatpersoner
För företagskunder inom jord & skog

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.