Landshypotek höjer sparräntorna

Odling

Med stigande räntor, sjunkande börsvärden och ökade levnadsomkostnader ökar intresset för trygga sparformer. Idag den 12 juli höjer Landshypotek Bank sparräntorna. Räntan på Landshypoteks mest populära sparkonto är nu 0,95 % från första sparkronan.

De senaste årens lågräntemiljö har gjort att kontosparande generellt kommit lite i skymundan, jämfört med andra sätt att placera sina pengar.  

– När många osäkerhetsfaktorer nu påverkar ekonomin, och en stigande inflation gör våra plånböcker tunnare, ökar intresset för trygga sparformer igen. Vi vill fortsätta ge våra kunder ett tryggt och bra sparande, och höjer därför alla våra sparräntor från första kronan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek har i snart 200 år specialiserat sig på lån till lantbruk och skog. Banken har även konkurrenskraftiga bolån till landets alla husägare, och tryggt och enkelt sparande för privatpersoner. Allt fler hittar till den annorlunda banken som har till syfte att möjliggöra för jord- och skogsbruk och levande landsbygder.

Nu höjer banken räntan på sparande på samtliga sina sparkonton. På bankens konto för hushållssparande, Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges en ränta på 0,95 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

Under flera år har många andra aktörer erbjudit noll i sparränta. Landshypotek har även under åren som präglats av låga räntor erbjudit privatkunder och företagare en ränta på sparandet. Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Se Landshypoteks samtliga sparräntor här
För privatpersoner
För företagskunder inom jord & skog

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se