Landshypotek höjer sparräntorna

I en orolig tid med stigande boräntor och sjunkande börskurser ökar intresset för trygga sparformer. Idag den 1 september höjer Landshypotek Bank sparräntorna med hela 0,55 procentenheter. Räntan på Landshypoteks mest populära sparkonto är nu 1,50 % från första sparkronan. 

I en tid präglad av stor osäkerhet med kraftigt stigande priser på det mesta i hushållens vardag är det många som oroar sig för ekonomin. I det här nya ränteläget ser Landshypotek Bank möjligheter att höja sparräntorna, för såväl nuvarande som nya kunder. Senast Landshypotek höjde sparräntorna var i juli. Denna gång höjer Landshypotek sparräntorna med hela 0,55 procentenheter.

Höjningen görs på bankens konton för privatpersoner och medlemmar. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 1,50 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

De senaste årens lågräntemiljö har gjort att kontosparande generellt kommit lite i skymundan, jämfört med andra sätt att placera sina pengar. Nu är läget annorlunda.

– Många är bekymrade över det stigande kostnadsläget och osäkerheten i världsekonomin. Med den ekonomiska utvecklingen ökar intresset av att se över den egna bufferten. Och för de pengar som inte behövs för stunden i hushållens vardagsbudget kan trygga sparformer vara intressanta. Nu vi ser vi möjligheter att förbättra inlåningsräntorna igen, för såväl befintliga som nya kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek har i snart 200 år specialiserat sig på lån till lantbruk och skog. Banken har även konkurrenskraftiga bolån till landets alla husägare, och tryggt och enkelt sparande för privatpersoner. Allt fler hittar till den annorlunda banken som har till syfte att möjliggöra satsningar inom det svenska jord- och skogsbruket och levande landsbygder.

Under flera år har många andra aktörer erbjudit noll i sparränta. Landshypotek har även under åren som präglats av låga räntor erbjudit privatkunder och företagare en ränta på sparandet. Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Se Landshypoteks samtliga sparräntor här
För privatpersoner
För företagskunder inom jord & skog

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se