Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden justerar banken upp räntorna på bolån. I veckan höjde banken också samtliga sparräntor.

Räntorna för nya lån med en bindningstid på 1 – 5 år höjs med 0,20 procentenheter medan räntan för bolån med 3 månaders bindningstid höjs med 0,25 procentenheter. Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Även höjda sparräntor
I måndags höjde Landshypotek sparräntorna med 30 procentenheter på samtliga konton, både för privatpersoner och sparare som också är lånekunder inom jord och skog. Sparräntan på bankens mest populära sparkonto är 2,90 % från första sparkronan.

Sedan i höstas har Landshypotek gått i täten för att tidigt höja sparräntorna på vanligt kontosparande, vilket har fått en stark positiv respons från både nya och tidigare kunder.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar samt Skogskonto Medlem höjs räntan med 0,30 procentenheter till 2,95 %.

Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid.

Se Landshypoteks sparräntor för privatpersoner
Se Landshypoteks sparräntor för inom jord & skog

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.