Prisad uppsats kombinerar nytta för lantbruket och minskade koldioxidutsläpp

Ett examensarbete av två studenter på Chalmers kammar hem Landshypoteks uppsatsstipendium för de gröna näringarna. Uppsatsen, som handlar om biokol från skörderester, har stor potential för både jordbruket och minskade utsläpp av koldioxid.

Landshypotek Bank delar årligen ut ett stipendium till en examensuppsats i ett ämne som är viktigt för svenskt lantbruk. Årets vinnare är Viktor Skans och Hanna Steinum från Chalmers tekniska högskola, vars uppsats handlar om biokol från skörderester.

I den vinnande uppsatsen beskrivs den stora potential som biokol har i svenskt lantbruk. Biokol kan förbättra jordens bördighet, minska behovet att gödningsmedel och samtidigt reducera lantbrukens utsläpp av koldioxid. Resultaten av studien kan leda till konkret nytta och även nya intäktsmöjligheter för lantbruken.

– Vi hade väldigt många uppsatser av hög klass i år, men den här var något alldeles extra. Vinnarna har lyckats presentera en lösning som både ger positiva effekter för lantbruket med ökad bördighet, samt bidra till att minska koldioxidutsläppen och binda mer kol. Det är speciellt kul att uppsatsen kommer från ett annat lärosäte och studien visar också att lantbruket får allt större betydelse för hela vårt samhälle, säger juryns ordförande Agneta Hjellström.

Vinnarna av stipendiet får 10 000 kronor och de mottog en symbolisk prischeck och diplom vid en ceremoni på Landshypoteks kontor i Göteborg.

– Som ingenjörsstudenter med intresse för tekniska lösningar var det här ett jätteintressant ämne. Vi fick sätta oss in i lantbrukets utmaningar och det är mycket mer komplicerat än vi är vana vid – jordbruk är som en konstart där allt är organiskt. Det känns också väldigt bra att Landshypotek tycker att det här är ett viktigt ämne och vi hoppas såklart att det leder till att fler får upp ögonen för potentialen i biokol, säger de båda vinnarna.

Juryns motivering:

”Det är en uppsats som på ett imponerande sätt lever upp till Landshypoteks kriterier för stipendiet. Författarna av uppsatsen har tagit sig an ett aktuellt och viktigt ämne som har stor relevans ur ett utvecklingsperspektiv och som berör många intressenter i samhället.

Studien har på ett positivt och nyfiket sätt beskrivit kolets flöde i jordbruket och visat på möjligheterna med biokol – dels hur det kan förbättra jordens bördighet, dels genom att kvantifiera vilken kolsänka som användandet kan ge.

Uppsatsförfattarna har applicerat sina resultat i ett jordbruksområde och där visat på positiva effekter för såväl bördigheten som förmågan att binda mer kol. På ett konkret sätt har de kunnat visa hur det är tillämpbart inom de gröna näringarna.”

Vinnaruppsats

Vinnare av årets uppsatsstipendium från Landshypotek Bank:

Viktor Skans och Hanna Steinum med uppsatsen ”Production and Use of Biochar from Agricultural Plant Residues – Consequences for climate and soil fertility”.
 

Mer om Landshypoteks uppsatsstipendium

Landshypotek Bank har ett uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på 10 000 kronor.

Läs mer om stipendiet, tidigare stipendiater och deras uppsatser

Bild: fr v Agneta Hjellström, juryns ordförande, med stipendiaterna Hanna Steinum och Viktor Skans vid utdelningen av stipendiet.
 

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.