Landshypotek sänker rörlig bolåneränta och höjer sparräntorna

Landshypotek förbättrar nu för kunder som vill låna eller spara. Banken sänker i dag bolåneräntorna på flera bindningstider. Störst sänkning görs på den rörliga räntan som sänks med 0,20 procentenheter. Samtidigt höjs sparräntorna.

– Vi är i ett nytt läge där räntorna, bland annat efter Riksbankens besked för räntebanan förra veckan, tydligt och på längre sikt kommer att gå ned. Vi vill inte låta den förändringen stanna hos bankerna, utan vill att den redan nu ska komma kunderna till del. Därför väntar vi inte, vi går före och sänker räntorna för kund redan i dag, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek sänker bolåneräntorna på bred front. Den kraftigaste sänkningen gör banken på den rörliga listräntan som sänks med 0,20 procentenheter. För bindningstiderna 3, 5, 8 och 10 år sänks listräntan med 0,05 procentenheter.

– Paketet innehåller en rejäl sänkning av vår rörliga ränta, vilket blir en omedelbar förbättring för många kunder och stärker valmöjligheterna på marknaden. Många som har bolån har under en längre tid avvaktat, nu finns chans att åter börja göra aktiva val på marknaden. Det här känns så klart extra angeläget i en tid då många hushåll runtom i Sverige tampas med högre kostnader, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Samtidigt höjer Landshypotek sparräntan på flera konton. Med dagens höjning med 0,05 procentenheter blir räntan på bankens mest populära sparkonto 3,80 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*. Höjningen omfattar tre av Landshypoteks sparkonton: Sparkonto Trygghet, Sparkonto Jord och Skog samt Medlemskonto (medlem).

– Vi vill fortsätta möjliggöra för kunder att spara tryggt med bra ränta, samtidigt som pengarna inte är låsta i en tid, utan att man snabbt kommer åt sina pengar om de behövs för att täcka sina utgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Bästa sparräntan är det för medlemmar i Landshypotek, som på bl.a. Jord och skogskontot får en ränta på 3,85 %.

Här ser du Landshypoteks samtliga bolåneräntor.

Här ser du Landshypoteks samtliga sparräntor

Sparräntor för privatpersoner

Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Banken växer snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande, och fortsätter vara ledande bank i finansieringen av jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

* Landshypotek Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.