Ny rapport: Många lantbrukare oroliga för ekonomin – men ännu fler för politiska beslut

Lantbrukslandskap vinter

Den ekonomiska osäkerheten oroar lantbrukarna, men ännu fler oroas för politik, myndighetsbeslut och bristande förståelse för lantbruket. Det visar rapporten Så möter lantbrukarna 2024, som bygger på en enkät som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare.

 

Lantbrukarna brottas med en allt tuffare ekonomi samtidigt som allt fler i samhället inser lantbrukets nyckelroll i hållbarhetsomställning, för livsmedelsförsörjningen och i att möta konsumenternas efterfrågan på närproducerad mat.

 

Resultatet av undersökningen visar att en stor andel av Sveriges lantbrukare, 40 procent, är oroliga för att få ekonomin att gå ihop, men dubbelt så många, över 80 procent, är oroliga för politik, myndighetsbeslut och bristande förståelse för lantbrukets förutsättningar.

 

Ekonomin är det orosmoln som vuxit mest sedan 2022, vilket också återspeglas av att allt fler tvingas hantera likviditetsproblem, en andel som har fyrdubblats på ett år.

 

Trots ett utmanande läge finns tecken på stark framtidstro bland lantbrukarna. Om lönsamheten förbättrades, och det fanns ett överskott, har andelen som svarar att de är intresserade av att investera i verksamheten ökat sedan 2016. Intresset för att anställa har ökat sedan 2021 och är tillbaka på toppvärdet från 2020.

 

– Vi ser att lantbrukarna jobbar på aktivt i sina verksamheter för att kunna hantera sina risker i en mer osäker ekonomisk tid och vi ser också att lantbrukarna tror på sina verksamheter och vill satsa framåt. Den ekonomiska osäkerheten förstärks av oron för politiska beslut. Här finns möjligheter för politiker och myndigheter att skapa tydliga och varaktiga spelregler vilket skulle öka framtidsoptimismen. Vi har väldigt stora möjligheter och behov av att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Effektiviseringar för att minska kostnader är den åtgärd som flest lantbrukare svarar att de vidtagit inför vintern och nästa växtodlingssäsong. Det är också den åtgärd som toppade förra årets enkät om vad lantbrukarna gjort för att möta 2023. Sammantaget är det fler lantbrukare som vidtagit åtgärder 2023 än 2022.

 

Så möter lantbrukarna 2024 – resultatet i korthet

 

1. Lantbrukarna oroliga för att få ekonomin att gå ihop

Det mest oroande för lantbrukarna hösten 2023 är med stor marginal den ökade ekonomiska osäkerheten/få ekonomin att gå ihop. Så svarar fyra av tio lantbrukare, vilket är den största andelen för ett enskilt svarsalternativ. Det är också svarsalternativet med den största ökningen sedan 2021.

 

2. Sammantaget hög oro för politik och myndighetsbeslut

På frågan om oro anger mer än 8 av 10 något av svarsalternativen kopplat till politik och myndighetsbeslut samt politikers och allmänhetens bristande förståelse.

 

3. Lantbrukarna agerar

Det är fler lantbrukare som vidtagit någon åtgärd 2023 än det var 2022. Effektiviseringar för att minska kostnader är den åtgärd som flest lantbrukare, en fjärdedel, svarar att de vidtagit inför vintern och nästa växtodlingssäsong. Det är också den åtgärd som toppade förra årets enkät om vad lantbrukarna gjort för att möta 2023.

 

4. Hanterar likviditetsproblem – kraftig ökning

Andelen lantbrukare som svarar att de behövt hantera likviditetsproblem har fyrdubblats på ett år, vilket är den kraftigaste ökningen bland samtliga åtgärder i enkäten.

 

5. Tror på verksamheten – vill investera
Om lönsamheten förbättrades, och det fanns ett överskott, så har andelen som svarar att de är intresserade av att investera i verksamheten ökat sedan 2016, liksom intresset för underhåll av maskiner, byggnader etc. Intresset för att anställa har ökat sedan 2021 och är tillbaka på toppvärdet från 2020.

 

Intresset för att investera om förutsättningar finns är också en bekräftelse av höstens omgång från Lantbrukspanelen.

 

Om undersökningen

Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Svarsfrekvens 62 procent. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2023.

 

Kontakta för mer information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare och verkar över hela landet.