Svartvita porträttbilder av medarbetare uppradade på en träskiva

Organisation

Så är vi organiserade

Landshypotek Bank är en medlemsägd bank med verksamhet inom finansiering av ägande, boende och företagande inom jord och skog. Banken erbjuder även bolån till hus, samt tryggt sparande.

Verksamhet för kund

Bankens verksamhet är uppdelad utifrån:
• lån och sparande till jord- och skogsföretagare samt jord- och skogsägare och gårdsboende. Andra finansiella tjänster som försäkringar och juridiska tjänster erbjuds via samarbetspartners
• bolån till hus och sparande till privatpersoner.

34 000 medlemmar

Kunder som är låntagare i banken inom jord och skog blir automatiskt medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening, som idag består av närmare 34 000 medlemmar. Alla medlemmar har en röst på föreningens årliga regionmöten. Varje region utser fullmäktigeledamöter som företräder medlemmarna på föreningsstämman.

Landshypotek Bank AB är ett helägt dotterbolag till Landshypotek Ekonomisk Förening, som i sin tur är ett finansiellt moderholdingbolag. All tillståndspliktig verksamhet sker i aktiebolaget.

240 medarbetare

Banken har 240 medarbetare och 120 förtroendevalda i den ekonomiska föreningen. I Linköping finns det gemensamma servicecentret med spara- och lånaadministration, Kundservice och Bolåneservice. På mindre kontor runt om i landet finns kontaktpersoner inom utlåningen till lantbruk och skog. Medarbetarna har god kunskap om förutsättningarna för jord- och skogsbruk, entreprenörsdrivet företagande och boende på landsbygden på den lokala marknaden.

Den lokala närvaron kompletteras med kontaktpersoner som är förtroendevalda av medlemmarna. Med arbetsplats i Stockholm finns flera av bankens centrala funktioner för bl a riskbedömning, upplåning, marknadsföring och IT.

Ledande befattningshavare

Porträtt av Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef

Catharina Åbjörnsson Lindgren

Chef kund, bo och spara
Porträtt av Hanna Neidenmark

Hanna Neidenmark

Chef affärsutveckling
Porträtt av Martin Kihlberg

Martin Kihlberg

Chefsjurist och hållbarhetschef
Porträtt av Mats Bergström

Mats Bergström

CRO, Riskchef
Porträtt av Stefan Malmström

Stefan Malmström

Affärschef jord och skog
Porträtt av Tomas Uddin, marknadschef

Tomas Uddin

Chef strategisk kommunikation

 

Styrelse Landshypotek Bank

Landshypotek Bank AB med dotterbolag ansvarar för den affärsmässiga verksamheten i form av utlåning och finansiering till jord- och skogsägare.

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter och är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Ledamöterna väljs årligen på den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsens sammansättning

Porträtt av Ann Krumlinde

Ann Krumlinde Hyléen

Ordförande
Porträtt av Anna-Karin Celsing

Anna-Karin Celsing

Ledamot
Johan Nordenfalk, styrelseledamot i Landshypotek Bank

Johan Nordenfalk

Ledamot
Porträtt av Johan Trolle Lowen

Johan Trolle-Löwen

Ledamot
Porträtt av Lars-Johan Merin

Lars-Johan Merin

Ledamot
Lars Sjögren

Lars Sjögren

Ledamot
Ole Laurits Lønnum

Ole Laurits Lønnum

Ledamot
Porträtt av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Personalrepresentant SACO
Hans Broberg

Hans Broberg

Personalrepresentant Finansförbundet

Kontakta oss

Vi är en liten bank med en stor uppgift – att bidra till ett rikare liv i hela landet. Vi hjälper dig hitta de lösningar som passar dig bäst.

Våra kontor

Kontakta eller besök något av våra kontor

Kontakta Kundservice