Sparkonto för företag

För företag erbjuder vi ett tryggt sparande där pengarna kan växa över tid. 

  • Ett tryggt sparande - ränta från första kronan
  • Fria uttag, inga avgifter och ingen bindningstid
  • Följ sparandet i Internetbanken
*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Kontakta oss

Har du frågor? Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 8.00−17.00.