Åker och skog från ovan i grönt och orange

Sparkonto för dig som medlem

När åkrar, fält och skog växer – låt dina sparpengar göra det också. Vi erbjuder medlemmar i Landshypotek tryggt sparande.

  • Fria uttag och ingen bindningstid
  • Förmånlig ränta för dig som medlem i Landshypotek
  • Börja spara direkt – logga in med BankID

 

Öppna Sparkonto

Grön pratbubbla med texten 3,55% i ränta - utan bindningstid

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Kontakta oss

Har du frågor? Vi är tillgängliga 8.00-17.00, alla helgfria dagar.