Grön åker i solsken

Sparkonto med 3,50% i ränta

Du sparar tryggt och enkelt med ränta från första kronan.

  • Fria uttag
  • Ingen bindningstid
  • Inga avgifter
  • Tryggade med insättningsgarantin

Öppna sparkonto på 2 minuter

Grön pratbubbla med texten 3,50% i ränta - utan bindningstid

Därför väljer tusentals svenskar att spara hos oss

Piktogram

Enkelt sparande med ränta

Hos oss låser du inte dina pengar utan kan ta ut dem när du vill. Det betyder även att du inte låser räntan utan följer marknadens utveckling.

Ränta från första kronan

Piktogram

Tillsammans för svensk landsbygd

Vi är våra kunders idé och ägs av svenska jord- och skogsbrukare. Vår vinst går tillbaka till dem och utvecklingen av svensk landsbygd.

100 000+ finansierade landsbygdssatsningar

Piktogram

Hela landets bank

Vi erbjuder tryggt sparande och lån till hus och gårdar i hela landet. Varken mer eller mindre. Vi strävar efter att vara den trygga bank du förtjänar.

Bankutmanare sedan 1836

Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se

Kontakta oss

Har du frågor? Vi är tillgängliga 8.00-17.00, alla helgfria dagar. 

Relaterade artiklar

Läs mer Hand som rör vid nysådda växter i plantbrätte

Att tänka på när du väljer sparkonto

Läs mer
Läs mer Man och kvinna som pratar vid en dator i hemmet

Då är det läge att välja sparkontot istället för börsen

Läs mer
Läs mer Händer som plockar upp potatis ur ett hav av skördad potatis

Buffertsparande – din ekonomiska trygghet när vardagen händer

Läs mer