Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

I facebookgrupper, på fikaraster och i nyhetsinslag diskuteras el och rusande elpriser. Det gör att många hus- och villaägare nu också ser sina ellösningar och många väljer att installera solceller på sina hustak. Vi tog en pratstund med Hugo Larsson från LUMA Energy (tidigare Save by Solar), för att ta del av hans bästa tips för den som går i soliga investeringstankar.

Att elpriser varierar är inget ovanligt, men att de den senaste tiden varit uppe på så extremhöga nivåer desto ovanligare. De höga elpriserna hänger givetvis ihop med tillgång och efterfrågan. Torra somrar och kalla vintrar gör att det finns lite vatten i magasinen vilket gör att vattenkraftverken inte kan producera el till full kapacitet samtidigt som efterfrågan på el är hög. Parallellt har priset på naturgas varit rekordhögt. Hur det blåser och hur solen lyser spelar också in och kan komma att spela en ännu större roll för hushållen framöver.

Rusande priser innebär nya energilösningar

– Det pågår just nu en el-revolution. Nu ska vi som samhälle ersätta baskraft som kärnkraft med förnybara energilösningar helt beroende av väder och vind. När nu elpriserna känns in på kroppen och många drabbas hårt av rusande elkostnader ligger det nära att titta på nya energilösningar, säger Hugo.

I Sverige idag kommer ca 1 % av all elproduktion ifrån solenergi, och år 2040 förväntas andelen vara upp till 10 %. Även vindenergi byggs ut för fullt och marknaden har nästintill exploderat den senaste tiden vilket talar för att även solenergin är här för att stanna. Vind och sol korrelerar nämligen negativt med varandra. När det blåser mycket är det ofta molnigt och när solen skiner så blåser det dåligt. När solen skiner kommer priset på el därför troligtvis vara högt vilket gynnar den som har en egen solelsproduktion.

– Det här skiftet mot mer förnyelsebara energikällor i elsystemet kommer att ge oss mer volatila priser. Den som har möjlighet att producera sin egen el, styra sin elanvändning och sälja när priserna är höga kommer att gynnas ekonomiskt, säger Hugo.

På taken på kommersiella fastigheter och lantbruk syns fler och fler solcellsanläggningar och även på villatak runt om i landet genererar solpaneler el till hushållen och elnätet. Kanske funderar du också på att investera i solenergi?

Hugos tips till den som funderar på att installera solceller på villataket:

Se över din elförbrukning

Fundera över din elförbrukning och hur du använder el hemma hos dig idag. Det finns flera appar, så som Tibber, att ta hjälp av. Kanske går det att köra tvättmaskinen när spotpriset är som lägst under dagen?  

Ta in flera offerter

Det finns många duktiga solcellsföretag på den svenska marknaden idag. Kontakta flera olika företag för att få förslag och offert på lämplig anläggning att installera hemma hos dig, utifrån dina behov. Detta gör leverantörerna gratis. Jämför offerterna och se särskilt över vilka ingångsvärden de har i kalkylen. Produkterna och de tekniska lösningarna är ungefär dem samma och stirra dig inte blind på återbetalningstiden, utan sätt den istället i relation till ingångsvärdena. Vad räknar de med för elpris? För dialog med leverantören för att förstå hur de tänkt när de tagit fram kalkylen.

Sol-rot och skattereduktion

Skattereduktionen för privatpersoner som producerar förnyelsebar el är 60 öre per kilowattimme du har som överskottsel och aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår. Det går också att göra rotavdrag för installationen av solceller. Men reglerna kan förändras, så kika hos Skatteverket vad som gäller för dig.


Save by Solar blev i februari 2021 LUMA Energy. 

Lilla el-ordlistan

Mikroproducent: Den som levererar överskottsel ut i elnätet kallas mikroproducent.

Spotpris: Det pris elbolag köper in elen för. Spotpriset påverkar vad konsumenten betalar för elen och fungerar som en sorts riktpris. Spotpriset sätts per timme och varierar mellan Sveriges elområden.

Överskottsel: Den el som du producerar utöver den du förbrukar.

Relaterade artiklar

Läs mer Gult hus i vinterlandsskap

Det kan finnas 1000-lappar att spara årligen på ditt bolån

Läs mer
Läs mer Bild över villa- och lägenhetsområde

Några trender på bostadsmarknaden

Läs mer
Läs mer

Vi bor lika men äger olika

Läs mer