Vi bor lika men äger olika

I Sverige bor över 60 % av hushållen i småhus eller bostadsrätt med äganderätt. Att äga sitt hem är en stor trygghet för många och många gånger även den absolut största investeringen vi gör i våra liv. Men visste du att det finns stora skillnader mellan kvinnor och mäns ägande? 

Varannan bor hus med äganderätt

I Sverige finns det drygt 1,9 miljoner småhusfastigheter med äganderätt. Småhus är den vanligaste boendeformen och nära hälften av Sveriges befolkning bor ett småhus med äganderätt. I majoriteten av de svenska kommunerna är denna siffra betydligt högre, närmare bestämt 97%, och i åtta av Sveriges kommuner är hyresrätts- eller bostadsrättslägenhet den vanligaste boendeformen. Att dessa kommuner dessutom är de mest folkrika kring eller i direkt närhet till de stora städerna är en naturlig förklaring till att det ser ut som det gör (SCB, 2020).

Ålder och livssituation påverkar valet av hem

Det som styr boendet är framförallt ålder och livssituation. Många hushåll med småbarn flyttar från lägenhet till småhus under barnens första levnadsår vilket helt enkelt förklaras av att familjen växer och behöver mer yta att röra på sig tillsammans med andra preferenser så som önskemål om trädgård och mindre trafik. När vi blir vuxna och flyttar hemifrån är det lägenheten som är den vanligaste boendeformen. När vi är 40-79 år är det återigen den vanligaste boendeformen ett småhus. 

Stora skillnader i ägandet

Att äga sitt eget hem kan skapa trygghet och den som har ägt sin bostad de senaste decennierna har även kunnat göra kapitalvinster på sitt val av boendeform. Att därför reflektera kring hur ägandet ser ut ger oss förståelse för eventuella ojämlikheter.

Det finns ingen statistisk säkerställd skillnad i vilken boendeform som är den vanligaste mellan kvinnor och män, men däremot så syns skillnader i ägandet mellan kvinnor och män. Män äger mer oavsett om vi tittar på lagfarter, arealer eller taxeringsvärde. Den största skillnaden mellan kvinnor och män finns dock om vi jämför arealer. Män äger 2,3 gånger mer areal än kvinnor. Gör man en djupdykning på skillnaden mellan olika åldersgrupper ser vi att den största skillnaden mellan könen återfinns inom åldersgruppen 51-70 år och den minsta inom åldersgruppen 18-30 år (Ownershift, 2021). Att det finns en skillnad mellan åldersgrupperna kan förklaras av att kapital och ägande ökar med tid – ränta på ränta-effekt, bostadskarriär och förvärvsinkomst är några av de beståndsdelar som kan förklara skillnaden och där män ofta har en fördel utifrån samhällets struktur och normer.  

Att bo är en stor del av vår ekonomi

Boendet är en stor del av vår ekonomi. Att det ser så olika ut i ägandet i ett av världens mest jämställda länder är utmanande men det finns saker som man själv kan fundera på, framför allt om man lever i en relation där det finns risk för ojämlikhet i ägandet och den gemensamma ekonomin. För det finns några klassiska fallgropar som många parrelationer hamnar i. Hushållets ekonomi och tillhörande beslut består av många delar – bolån, räkningar, kontakt med banken, bilköp, kläder till familjen och vardagsinköp. Män tenderar att ta större ansvar för de större inköpen så som bostad med tillhörande bolån, bil med tillhörande finansiering och långsiktigt sparande medan kvinnor tar större ansvar för vardagsekonomin och återkommande, mindre inköp. Alla dessa uppdelningar vi gör påverkar våra individuella ekonomiska förutsättningar. Framförallt den dagen en relation tar slut.

Tänk på det nästa gång du eller din partner tar kontakt med banken eller ska köpa present till kalaset som barnen ska på till helgen. Det finns inget rätt och fel, det viktiga är att vara medveten om vilka ojämlikheter våra dagliga val kan resultera i.

Relaterade artiklar

Läs mer Övre delen av en gul villa mot blå himmel

Gemensam bostad? Tips från juristen

Läs mer
Läs mer Rött hus på landsbygden

5 saker att ha koll på om din nästa bostad är en lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer

En kort tillbakablick på svenskens boende

Läs mer