Röd villa i grön trädgård

Få koll på räntebegreppen

Nominell ränta, listränta, snittränta… det är många räntebegrepp som just nu rör sig vid middagsbord, under nyhetssändningar eller när du som kund letar runt efter alternativ för ditt bolån eller sparande. Låt oss guida dig i räntebegreppsdjungeln.

Listränta

Listräntan är bankens publika ränta, men säger inte så mycket om vilken ränta du som bolånetagare kommer att få. En del banker, som Landshypotek, har sina aktuella listräntor och gällande rabatter publika på hemsidan, så att du med hjälp av den tydligt kan se vilken ränta banken erbjuder just nu. Den listränta som banken kan erbjuda dig beror ofta på lånets storlek, din ekonomi och belåningsgrad. Att jämföra olika bankers listräntor kan säga en del, men inte allt, om bankernas olika erbjudanden då inte alla banker publicerar både listränta och gällande rabatter. Ofta är det då mer värdefullt att jämföra de olika bankernas snitträntor.

Snittränta

Alla aktörer som erbjuder bolån till konsumenter måste varje månad publicera snitträntor för samtliga löptider. Snitträntan är den genomsnittliga räntan per bindningstid som banken erbjudit sina kunder den senaste månaden. Att jämföra snitträntor över tid kan ge dig som bolånetagare en god överblick för vilken ränta du kan erbjudas.

Snitträntan visar alltså ett genomsnitt av erbjudna räntor till kunder som har valt att bli kunder och fått sina lån utbetalda. Snitträntan kan därmed ge en vägvisning om vilka räntenivåer som banken erbjuder för olika löptider. Men som du ser av exemplet får olika kunder olika räntor beroende på bindningstid, men också på belåningsgrad.

Nominell ränta

Den nominella räntan är den grundläggande räntan för lånet utan att eventuella övriga avgifter för lånet inkluderas. Den nominella räntan är därför oftast lägre än den effektiva räntan, som bättre speglar den totala kostnaden för lånet.  

Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar den totala kostnaden för ett lån under ett år. Den effektiva räntan består av den nominella räntan plus de kostnader som kan tillkomma som uppläggningsavgift för lånet och aviavgift. Alla långivare är skyldiga att visa den effektiva räntan för att du som konsument ska veta din faktiska lånekostnad och på ett enkelt sätt jämföra den totala kostnaden för ett lån mellan olika aktörer.

Upplupen ränta

Om du har ett sparkonto med ränta räknas en upplupen ränta fram varje dag. Den upplupna räntan är ett resultat av saldot på ditt sparkonto och aktuell ränta för varje dag. I slutet av året summeras den upplupna räntan för alla dagar och du som sparkontoinnehavare får din ränta utbetald. Det vill säga den totala upplupna räntan för året. 

Läs mer Röd villa med grönskande trädgård

Allt vanligare att ha flera banker

Läs mer
Läs mer Flicka som äter kaka utomhus

Att tänka på när du väljer sparkonto

Läs mer