Vad är amortering? Vi reder ut begreppet

Om du ska ta ett bostadslån har du förmodligen kommit i kontakt med begreppet amortering. Men vad innebär det egentligen? Och vad betyder rak amortering, annuitetslån och amorteringsunderlag? Vi reder ut begreppen!

Vad betyder amortering?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan månadsvis eller kvartalsvis enligt den återbetalningsplan som sattes upp när lånet togs. Hur mycket du ska betala av på ditt lån, det vill säga amortera, beror på de skärpta amorteringskrav som finns och som började gälla från mars år 2018. Läs mer om amorteringskrav för bolån.

Amorteringsplan för ditt bolån

För dig med bolån finns det olika typer av amorteringsplaner. Den vanligaste varianten är rak amortering men även något som kallas annuitetslån finns. De här amorteringsplanerna talar om i vilket tempo du ska betala av ditt lån.

Vad betyder rak amortering?

Den vanligaste formen av amortering kallas för rak amortering. Då amorterar du samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånets löptid.

I takt med att du amorterar minskar dina räntekostnader, eftersom de baseras på hur stort lån du har.

Vad är annuitetslån?

Annuitetslån innebär att du som låntagare betalar en fast månadskostnad som är en klumpsumma av både amortering och ränta. Beloppet ändrar sig inte när din skuld sjunker som den gör vid rak amortering, utan är den samma under hela återbetalningstiden. I takt med att skulden blir mindre och räntekostnaden sjunker så ökar istället amorteringen. Det gör att skulden minskar snabbare i slutet av avbetalningstiden. Den här typen av lån erbjuds oftast vid konsumentkrediter när man lånar direkt i butik i samband med köp av en vara.

Vad innebär amorteringsfritt lån?

Vid ett amorteringsfritt lån betalar du inte någon amortering på låneskulden utan endast ränta under den tid som amorteringsfriheten är beviljad. Det finns dock lagstiftade krav för när du måste amortera av på ditt bostadslån, så kallade amorteringskrav.

Hur fungerar det att extraamortera?

För att snabbare minska skulden på lånet kan man betala in en extra amortering. Tänk på att du kan behöva betala ränteskillnadsersättning om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta. På Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du räkna på och få en uppfattning om vad ränteskillnadsersättningen kan komma att bli.

När behöver man ett amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag används när man flyttar ett bolån från en bank till en annan. Det är den befintliga banken som tar fram amorteringsunderlaget för att den nya banken ska veta vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet.

Läs mer

Amorteringskrav bolån – det här gäller

Läs mer
Läs mer Gult hus i vinterlandsskap

Det kan finnas 1000-lappar att spara årligen på ditt bolån

Läs mer
Läs mer Bild över villa- och lägenhetsområde

Några trender på bostadsmarknaden

Läs mer