Rött hus på landsbygden

5 saker att ha koll på om din nästa bostad är en lantbruksfastighet

Allt fler är sugna på att lämna stan och flytta ut på landet. I takt med att efterfrågan på villor ökar blir många även intresserade av mindre gårdar och boendelantbruk. Men vad innebär det egentligen att bli ägare av en gård, eller lantbruksfastighet som det också heter, till skillnad från en villa? Här är fem viktiga saker att ha koll på.

Vad är en lantbruksfastighet?

Lantbruksfastighet är ett samlingsnamn för jord- och skogsbruksfastigheter. Om fastigheten har taxeringskod 120 är den klassad som bebodd lantbruksfastighet i Sverige.

Vad innebär det att äga en lantbruksfastighet?

När du blir ägare av en jord- eller skogsbruksfastighet blir du även egen företagare och med det menas att inkomster och utgifter i näringen deklareras som näringsverksamhet. Näringsverksamheten kan vara både aktiv och passiv. Med aktiv näringsverksamhet menas att du är aktiv och arbetar med ditt jord- och skogsbruk. Om du har övervägande annan syssla exempelvis extern anställning eller har marken utarrenderad är det ofta en passiv näringsverksamhet.

En sak som är viktig att ha koll på inför ett köp av lantbruksfastighet är att kontantinsatsen är 25% vilket är högre än en vanlig villa som har en kontantinsats på 15%.

Vad kräver banken inför gårdsköp?

Kontakta banken i ett tidigt skede så vi kan vara med som ett bollplank under processen. Var förberedd och ha en tydlig plan. Vi på banken ställer ofta mycket frågor och det är inte för att vara krångliga utan för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det är mycket att tänka på så ta hjälp, banken är ett bra bollplank och kan guida dig vidare till en jurist om behov uppstår.

Låna till gård hos oss på Landshypotek – vi kan gårdsfinansiering

Vad är köpekontrakt och köpebrev?

Köpekontraktet innehåller de villkor som skall gälla mellan köpare och säljare. Till exempel uppgifter om köpare och säljare, vilken fastighet, pris och tillträdesdag.

Köpebrev är ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och underlag för lagfartsansökan.

Vad är pantbrev och lagfart?

Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet för fastighetslånet.

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. I lagfarten finns alla uppgifter om ägarförhållandena av fastigheten.

Lycka till med ditt gårdsköp!

Läs mer

Fastighetsmäklaren tipsar inför gårdsköpet

Läs mer
Vad betyder begreppen? Röd villa med björklöv i förgrunden

Belåningsgrad? Amorteringsunderlag? Vad menar banken egentligen?

Vad betyder begreppen?
Läs mer Övre delen av en gul villa mot blå himmel

Gemensam bostad? Tips från juristen

Läs mer