Övre delen av en gul villa mot blå himmel

Gemensam bostad? Tips från Lexly

Ett bostadsköp är för många par livets största investering och att göra det tillsammans är ett stort beslut att fatta. Linda Ljunggren Syding, jurist på Lexly, delar med sig av några värdefulla råd på vägen till ett tryggt gemensamt bostadsägande.

1. Prata om er ekonomi

Det kan tyckas vara långt ifrån romantiskt att prata om sin partners ekonomiska situation, men att förstå varandras olika förutsättningar skapar möjlighet till värdefull trygghet för relationen. För er som är i den och de som finns i er närhet. Frågor att diskutera tidigt inför bostadsköpet:

  • Vad har vi råd med?
  • Hur ska vi finansiera bostadsköpet?
  • Vem ska betala vad? Ska vi betala lika mycket?
  • Hur ser våra respektive skuldsituationer ut?

2. Lösningarna är många – om de avtalas

Genom att prata igenom sina ekonomiska förutsättningar kan samtalet fortsätta till möjliga lösningar för att göra er båda trygga i bostadsköpet och framtiden i huset. Det går att skapa lösningar för det mesta, förutsatt att ni båda är överens om dem. En vanlig fälla är att en i förhållandet står för löpande kostnader; så som mat, elräkningar eller barnomsorgsavgifter, medan den andra äger och betalar för bostad, fritidshus eller bilen. Vid en separation kan ägandet och värdet av det som finns kvar bli rejält ojämnt fördelat. Lösningen kan då vara att dela på både fasta och rörliga kostnader.

Ett annat exempel på lösning att diskutera kan vara ojämnt fördelad föräldraledighet som kan ge olika förutsättningar vid en separation. Såväl pension som löneutveckling är ofta lägre för den som varit hemma mer. Kanske är det något som kan kompenseras genom att den som är mer föräldraledig äger en större del av bostaden? Värdefullt är också att räkna på bolånet, både gemensamt och på egen hand, för att få en bra indikation på möjligheten att bo kvar om ni en dag skulle separera.

Räkna på ditt bolån

3. Som ogifta aktiveras sambolagen när ni flyttar ihop

Att vara sambo är att under äktenskapslika förhållanden ha gemensamt hushåll och vara skrivna på samma adress. När ni flyttar ihop aktiveras sambolagen, vilken kortfattat kan beskrivas som att värdet av bostad och bohag som någon av er köper för gemensamt användande ska delas på hälften om ni skulle separera, oavsett vem som har betalat från början. Är det inte så ni vill ha det, så kan ni genom ett samboavtal avtala bort sambolagen och istället beskriva hur just ni önskar göra om ni en dag skulle gå skilda vägar. Ett samboavtal upprättas ofta tillsammans med ett skuldebrev som är särskilt värdefullt om en av er betalat en större andel av kontantinsatsen för den gemensamma bostaden.

4. Som gifta läggs allt i gemensam skål

Om ni är gifta och äger bostaden tillsammans är det inte bara den och bohaget som delas mellan er vid en separation. Då räknas också värdet av eventuellt fritidshus, båt, sparande eller annan egendom in för hälftendelning. Vill ni ha det på något annat sätt avtalas det genom ett äktenskapsförord. Enkelt kan ägandeförhållandet i ett äktenskap beskrivas som att ni båda lägger allt var och en av er äger i en gemensam skål och är beredda på att dela allt som finns i skålen med er make/maka. Men med ett äktenskapsförord påskrivet av båda parter kan ni plocka ur vissa delar ur skålen och lägga dem utanför hälftendelningen. Det kan exempelvis vara ett eget sparkonto, ett företag eller ett ärvt fritidshus.

Öppna sparkonto

5. Testamente – för er och era eventuella barns skull

Att tänka på vad som händer om en av er avlider är för många en omöjlig tanke, men något som underlättar mycket för den och de som mister sin livspartner och/eller en förälder i förtid. Så fundera på vad ni vill ska hända - om det omöjliga skulle hända. Som sambo ärver ni inte varandra, om det inte finns angivit i ett testamente. Om din make eller maka avlider och har barn sedan tidigare ärver de före dig, även om ni är gifta. I ett testamente går det också att framställa önskan om när dödsboets tillgångar ska fördelas för att på så vis skapa trygghet för ärvande partner. Ett komplement till testamente kan vara en livförsäkring med förmånstagare. Upprätta ett testamente som beskriver hur du vill att de ska bli för efterlevande. 

Summering:

Fundera, samtala och avtala hur ni vill ha det och vilka förutsättningar till trygghet ni vill ge varandra. Man måste inte kräva hälften av allt, eller behålla hälften av allt. Men ni båda behöver komma fram till och vara överens om hur ni vill göra - ett samtal som är mindre svårt långt innan det oförutsedda inträffar. Varmt lycka till med köpet och tiden i er gemensamma bostad, och ta hand om varandra!

Relaterade artiklar

Läs mer Kanoter ute på vatten

Oskar sparade sig till ett friare liv

Läs mer
Läs mer Röda och vita villor i villaområde

Lär känna Landshypotek Bank

Läs mer
Vad betyder begreppen? Röd villa med björklöv i förgrunden

Belåningsgrad? Amorteringsunderlag? Vad menar banken egentligen?

Vad betyder begreppen?