Medlemsporträttet: Möt lökodlarna Hempel som vinner på samarbete

På Söderslätt i Skåne finns ett kluster av lökodlare. Samarbetet mellan odlarna och det lokala lökpackeriet påverkar hela bygden positivt. Eva Karin och Ingvar Hempel på gården Svenstorp upplever många fördelar. Och tack vare en anlagd damm sover de lite bättre om natten.

Åkrarna på Söderslätt i Skåne hör till Europas allra bördigaste. Här odlas mycket av alla härliga köksväxter som vi handlar i butikernas grönsaksdiskar. På slätten någon mil nordväst om Trelleborg ligger Svenstorp, ett lantbruk som drivs av Eva Karin och Ingvar Hempel.

På sina totalt 160 hektar odlingsmark odlar paret spannmål, raps, sockerbetor, och sedan ett drygt decennium också lök. Verksamheten bygger på ett helhetstänk med växelbruk mellan grödorna. Då man tidigare ofta växlade från spannmål till sockerbetor kan man idag välja att växla till lök istället. Lökodlingen upptar 18 hektar, men är numera gårdens viktigaste gröda. Ett bra år bidrar den till en stor del av det ekonomiska överskottet.

Packeriet är den affärsmässiga motorn

Det var när lökpackeriet Almhaga startade i slutet av 00-talet som lökodlandet tog fart på slätten. Från att tidigare ha rymt några enstaka lökodlare är bygden idag ett lökkluster med Almhaga som affärsmässig motor. Företaget håller koll på marknaden och ser till att öka värdet på löken som Eva Karin, Ingvar och andra odlare producerar. De packar och säljer löken och lantbrukarna kan helt och fullt ägna sig åt att utveckla sina odlingskunskaper. 

Odlarna har också bra stöd i den HIR-grupp om lök som Hushållningssällskapet i Skåne ansvarar för – en kunskapsbank med förgreningar till lökspecialister runt om i Europa. Gruppen gör det möjligt för odlare att hålla sig uppdaterade om växtodlingsstrategier och andra frågor som hjälper dem att undvika misstag.

Växlat ned från 150 till 120 procent

Eva Karin och Ingvar tog över Svenstorp och började sitt liv som aktiva lantbrukare i början av 1980-talet. Då hade gården funnits i Ingvars släkt i 130 år. Med tiden har Eva Karin och Ingvar byggt till, renoverat och utvecklat gården. Efter att ha övergett sin grisuppfödning fokuserar de sedan många år på växtodling.

Ingvars yngre bror, som bor strax intill, spelar en viktig roll i parets liv. Bröderna sporrar varandra att hela tiden utveckla sina verksamheter – tillsammans delar de bland annat på större investeringar i maskiner. Enligt Eva Karin har Ingvar, som är 70 år, på senare år växlat ned ”från 150 till 120 procent”. Under intervjun är han ute och leder ogräsrensning i lökbäddarna inför kommande skörd.

Eva Karin, som själv är 66,  har genom åren undervisat lantmästarstudenter i Alnarp, varit engagerad i LRF och suttit i styrelser. På gården ansvarar hon för företagets ekonomi och redovisning.

Lökbäddar på Svenstorp Gård

Skapade en damm för att sova bättre om natten

I början av 00-talet anlade paret en damm med 1,6 hektar vattenyta. Den räcker oftast till för bevattningen av löken. Dammen kom dock i första hand till som en ”huvudkuddsinvestering”. Det vill säga en investering som, likt solcellerna på taket, hjälper Eva Karin och Ingvar att sova lite bättre om natten.

  – Vi ville skapa en våtmark, en biotop. I den här slättbygden behöver vi biotoper. Det känns bra att kunna gå ned till dammen och se fågellivet. Dammen har visserligen möjliggjort nya steg framåt, men som investering var den inte lönsam. Att vi kunde använda den för bevattning gjorde kalkylen lite bättre, säger Eva Karin. 

Förutom Almhagas affärsmässiga driv ser de andra förklaringar till att lökklustret uppkommit just i den här bygden. 
 
  – Det finns många duktiga växtodlare här omkring. Det finns också en tradition av samarbete, till exempel samägs ofta maskiner som sockerbetsupptagare. Och så förstår vi betydelsen av att vara generösa mot varandra. Så länge man själv vinner något på samarbetet, då gör det inget om andra vinner lite mer. Nästa gång kan det vara tvärtom. I längden vinner alla.

Andra vinster med den här typen av samarbete är att en mindre gård, utifrån sin storlek och sina förutsättningar, kan bidra till en större helhet.

  – Vi klarar oss fast vi är relativt små. Här omkring finns gårdar som har 1000 hektar. Men om du ska driva en stor gård behöver du ha flera anställda, vilket många lantbrukare upplever som en stor utmaning. Genom samarbete kan du dra nytta av dina fördelar som mindre aktör. Du behöver inte nödvändigtvis tänka på att växa.

Medlemsporträttet är hämtat ur medlemstidningen Medlemsaktuellts oktobernummer 2021 (pdf).

Vill du dela med dig av berättelsen om din verksamhet i kommande nummer eller tipsa om någon du tycker vi ska porträttera framöver? Skriv några rader i ett mejl till kommunikation@landshypotek.se.

Så lyckas du skapa bra samarbeten

Eva Karins 3 bästa tips!
1. Våga fråga! Var öppen och prata med dina kollegor. Har du en idé om vad ni kan samarbeta om? Hör av dig och fråga om det finns intresse.
2. Var generös. Om du vinner lite på ett samarbete och någon annan vinner mer, så var generös. Nästa gång kanske det är du som vinner lite mer.
3. Upprätta tydliga avtal. Bestäm från början hur ni ska upplösa ett samägande av till exempel en maskin. Med tydliga avtal slipper du eventuella tvister.

Mer om Svenstorp

  • Ligger i Vellinge, 1 mil nordväst om Trelleborg
  • Drivs av Eva Karin och Ingvar Hempel
  • Har en anställd
  • På gården odlas lök, sockerbetor, spannmål och raps
  • Har 160 hektar odling (105 hektar egen mark)'
  • Lökodlingen består av 18 hektar
  • Samarbetar med lökproducenten Almhaga

Relaterade artiklar

Läs mer

Möt kulturjordbrukaren och författaren Nina Östman

Läs mer
Läs mer

Med fötterna på jorden och korna på lyxhotell

Läs mer