Medlemsporträttet: Skogsägaren med respekt för naturen

Peter Tagesson är skogsbrukare och förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening. Till skillnad från många andra privata skogsägare har Peter inte ärvt sin roll. Han har förvärvat sin skogsmark genom en kombination av målmedvetenhet och tur.

På Peter Tagesson skogsmarker, mitt emellan Borås och Jönköping, växer granar och björkar som blir till ved, virke och pappersmassa. Det ännu blygsamma aspbeståndet ska en dag förhoppningsvis bli timmer till tändstickor. 

Skogsindustrin är en jätteapparat. Förädlingen av skogen slukar stora volymer träd, så stora att det är svårt att omfatta med tanken. Värö massabruk – som Peter Tagesson levererar till – tar varje dag emot 350 bilar med släp fulla av virke. Inför sina leveranser arbetar han hårt för att få ihop ett lass massaved. På bruket tar det bara sex minuter i ”tuggen”, sedan är virket borta.

Värna om biologisk mångfald

Parallellt med det kommersiella skogsbruket är Peter mån om att värna den biologiska mångfalden i sin skog. Det handlar om naturvård. Han högg nyligen ned granskog för att framhäva ett skogsbryn med lövskog.

– Om vi bara hade kronor för ögonen, då hade vi huggit ut björk istället, säger Peter Tagesson.

Det finns flera sätt att värna skogen som en levande miljö för djur och människor, exempelvis genom att hugga rent runt torplämningar. En annan viktig insats är bevarandet av ekar. Träden, som kan bli 350-400 år gamla, lockar alla möjliga sorts kryp och växter och är viktiga för den biologiska mångfalden. 

Peter Tagesson

Skogsägardrömmen blev sann

Till skillnad från många andra privata skogsägare har Peter Tagesson inte
ärvt sin roll. Han har förvärvat sin skogsmark genom en kombination av målmedvetenhet och tur. Efter att ha gett upp drömmen om ett liv som stridsflygare utbildade Peter sig till lantmästare på Alnarp. Som utpräglad entreprenör längtar han alltid vidare ”när cementen hårdnar” och har genom åren startat flera bolag. Under åtta år var han regionchef på Lantbrukarnas Riksförbund. Drömmen om att bli skogsägare och att få äga ”en bit av jordskorpan” har dock följt honom genom livet.

En morgon för lite drygt tio år sedan blev den verklighet. På väg till brevlådan mötte Peter en granne som berättade att han var på väg att sälja sin skog. – Då sa jag ”men det kan du inte göra”, berättar Peter. Mötet resulterade i en affärsuppgörelse där Peter lyckades köpa grannens
skogsfastighet. 

Skog

Ett år som skogsägare

Skogsägarrollen passar den rastlöse Peter Tagesson bra. Jobbet omfattar
det mesta man kan tänka sig – ansvar för budget och personal, kontakt med myndigheter och så förstås allt arbete i skogen. Det sista styrs av årstiderna. På våren, från april till midsommar, handlar det mycket om plantering. Under sommaren går tiden bland annat åt till dikesrensning och markberedning inför kommande plantering. Man planerar gallring av skogen och snitslar vägar. Under juli, augusti, september röjer och stamkvistar man i lövträdsbestånden. Under hösten och vintern är det fokus på gallring och
avverkning.

På frågan vad han lärt sig efter alla år som skogsägare, svarar Peter snabbt.
– Respekt för naturen. Insikten om att det är vi som ska ta hand om det här, den blir tydligare för varje år.

Peter Tagesson är också förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening i region Älvsborg m.fl. län och sitter sedan 2018 med i regionstyrelsen.

Relaterade artiklar

Läs mer Landsväg går genom barrskog sett från ovan

Så värderas en skogsfastighet som säkerhet vid finansiering

Läs mer
Läs mer Man i varselkläder sågar i ett fällt träd

Skogsfinansiering – mer än siffror och kalkyler

Läs mer
Läs mer

Granbarkborren ställer till stora problem

Läs mer