Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Vi ställde frågan till två förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Karin Andersson: Ett alternativ som står för något annat

Det är viktigt att äga sin egen bank för att man kan vara med och påverka. Tillsammans har vi ett gemensamt intresse. Det känns lika aktuellt nu som när föreningen bildades 1836, om inte än mer idag, när det förs så många diskussioner om banker. Det är tveksamma affärer och stor misstro gentemot banker idag. Då är det bra att det finns ett alternativ som står för något annat. Det är bra att banken och dess personal kan och förstår verksamheten för lantbruksföretag. Att kunna investera i sin egen bank är bra för då kan vi ge en bra utdelning som går tillbaka till ägarna. Jag tycker också att sparkontot är bra – att man kan spara pengar hos en bank som hjälper till att utveckla lantbruksföretagandet. Det är i sig ett ideologiskt ställningstagande. Man avgör själv var man sätter sina pengar men ett argument för Landshypotek Bank är att hos oss ger vi tillbaka till näringen.

Karin Andersson

Karin har varit medlem sedan 1998 och har nötköttsproduktion, skog, foderförsäljning och driver bo på lantgård i Berga, Vrena.

Roland Höckert: Ser jord och skog som en säker investering

I grunden är det bra att äga sin egen bank och kunna ta del av bankens vinster. Jag tycker det är viktigt att banken fortsätter att stå upp för svenskt lantbruk och att fortsätta ha ett säkert kapital. Just att vi i Sverige ska kunna ha ett säkerställande av kapital till jord och skog är en viktig bit. Att banken tror på skog- och jordbrukets värde oavsett om det börjar blåsa. Att kunder och bankpersonal tror på samma sak och där är det en fördel att äga sin egen bank. Det finns då en stabilitet och långsiktighet som andra banker inte kanske har. Det är den största skillnaden mellan Landshypotek Bank och andra banker att Landshypotek ser jord och skog som en säker investering. Om banken inte hade funnits skulle alla som verkar inom jord och skog haft en väldigt mycket högre ränta. Vilket i sin tur ger en skillnad på ifall ett företag är lönsamt eller bara går runt. Att vi kan investera i vår egen bank är jättebra. Det skapar aktiva ägare och genom att vi gör det visar vi som äger för andra att vi tror på vår egen bank.

Roland Höckert

Roland har varit medlem sedan 2006 och driver en ekologisk spannmålsproduktion i Järpås.

Relaterade artiklar

Läs mer

Startskottet för vad som idag är Landshypotek

Läs mer
Läs mer Familjen Indebetou på sin gård

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

Läs mer
Läs mer Tomas Engdahl med sina mjölkkor

För mjölkbonden Tomas är glädje en viktig drivkraft

Läs mer