Vitt hus på landsbygden omringat av sädesfält och fruktträd.

4 tips för att göra ditt hem elsäkert

Visste du att en av 20 svenskar har råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt? Det enligt en Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket och Sveriges Konsumenter låtit göra. Vi bad våra vänner på Dina Försäkringar, genom Mia Winberg, att dela med sig av sina bästa tips på hur du förebyggande elsäkrar ditt hem och minskar risken för att olyckan är framme.

1. Som husägare är du ansvarig

Som ägare till en bostad är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater du använder i hemmet är hela och fungerar som de ska. Du bär även ansvaret för att de fasta elinstallationerna är säkra och om du hittar fel eller brister ska du genast se till att de blir åtgärdade.

2. Besiktiga din bostad

Ett viktigt förebyggande tips är att låta en auktoriserad besiktningsman gå igenom elen i ditt hus. På så vis får du reda på om något är farligt och behöver åtgärdas direkt.

3. Viktigt med jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om något i hemmet skulle bli spänningsförande på ett riskfyllt sätt och är ett bra sätt för att minska risken för både personskador och elbränder. Sedan 2004 är det dessutom ett krav att elinstallationer som byggs ut eller ändras har en jordfelsbrytare. Det finns även portabla jordfelsbrytare du kan köpa och koppla in själv, men tänk på att montering i fasta elinstallationer måste utföras av auktoriserad elektriker.

4. Skydda de små

Barnfamiljer som flyttar in i nyproduktion kan ofta känna sig trygga, eftersom standarden numera är att alla uttag är barnsäkrade med inbyggda petskydd. För att förebygga olyckor i äldre fastigheter bör du köpa så kallade petskydd till alla eluttag och låta installera jordfelsbrytare om det saknas. Andra värdefulla tips är att undvika lösa sladdar och att placera hushållsapparater utom räckhåll för nyfikna barn.

Källa: Kopplasäkert.se, Elsäkerhetsverket och Dina Försäkringar

Vad får jag göra själv?

  • Byta proppar
  • Byta glödlampor och lamphållare
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintliga strömbrytare och vägguttag som är placerad i en egen kapsling eller dosa
  • Montera skarvsladdar, stickproppar och sladdströmbrytare

Vad får jag inte göra själv?

  • Förändringar i fasta installationer
  • Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat
  • Installera värmekabel eller värmefolie till golvvärme
  • Förlänga en kabel i mark

Relaterade artiklar

Läs mer

Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

Läs mer
Läs mer Kvinna antecknar på ett anteckningsblock och har sin dator framför sig.

Hur mycket får jag låna?

Läs mer
Läs mer Sommarstuga

Att tänka på, när du ska köpa fritidshus

Läs mer