Vy över åker och blå himmel, traktor och såmaskin på avstånd

2023 utmanande år för många lantbrukare

2023 lider mot sitt slut. Året har varit utmanande för många av Sveriges lantbrukare, utifrån såväl ett högt ränte- och kostnadsläge som nyckfullt väder. Vi har pratat med två Landshypotekare om vad det har inneburit för dem, och hur de ser på nästa år.

Johan Dymling är regionchef för området Nordost och jobbar med lantbrukskunder på Gotland, stora delar av Mälardalen och Norrland. Han beskriver året så här:

– 2023 tillhör definitivt ett av de mer utmanande åren jag har upplevt. Det osäkrare världsläget får vi kanske sätta överst. Tyvärr är inte känslan att de geopolitiska riskerna gått i rätt riktning under året. Kriget i Ukraina fortsätter. Oron i Mellanöstern tilltar. Geopolitiken utmanar hela samhället, på djup och bredd. De gröna näringarna är inte förskonade, säger han och fortsätter:

– De finansiella kostnaderna har fortsatt att öka. Vi gick in i året med en reporänta på 2,5%. Vi lämnar det med en reporänta på 4%. Posten finansiella kostnader har ökat för de flesta under 2023.

Johan Dymling
Johan Dymling

Höga priser på insatsvaror

Inflationen har glädjande nog kommit ned, men likväl har vi haft en i historiska mått mätt hög inflation under året. Fortsatt höga priser på insatsvaror ökar såväl den finansiella risken som behovet av rörelsekapital för många av Landshypoteks kunder.

– Skördeåret 2023 var för de flesta av våra kunder och andra brukare i näringen en stor besvikelse. Variationer finns som alltid. Framförallt i norra Sverige har vi kunder som summerar skördeåret som bra, men på det stora hela får vi notera årets skörderesultat på minussidan av vad det här året hade att bjuda på, berättar Johan.

Framtidstron är stark

Men trots alla utmaningar har Johan och hans kollegor i Landshypotek mött många lantbruksföretagare som skickligt navigerar genom alla typer av motgångar, och lika skickligt fångar nya möjligheter.

– Bland det bästa med mitt jobb att få träffa och prata med alla duktiga entreprenörer som finns i de gröna näringarna! Jag möter en stark framtidstro bland de flesta, och jag delar den. Efter 2023 kommer 2024 – och jag tror inte nästa år kommer att vara besparat från utmaningar. Tvärtom. Men jag tror att det vänder till det bättre. Min personliga tro är att inflationen kommer ner, och att vi befinner oss på räntetoppen i detta nu. I dialog med kunder och kundansvariga kollegor tycker jag mig skönja tidiga signaler av en så smått ökad investeringsvilja i näringen, berättar Johan.

Torkan slog hårt

Marianne Andersson är lantbrukare i Trelleborg och förtroendevald i Landshypotek. Extremvädret 2023 har påverkat hennes verksamhet, även om hon är tydlig med att många lantbrukare i andra delar av landet har haft det än värre än hon har.

– Det började bra tyckte jag, i Skåne där jag verkar. Men så drabbades vi av torkan och skördarna blev sämre. Men vi kunde i alla fall skörda i Skåne, det var inte alla som kunde det i år. Sen kom regnet vilket innebar att det spannmål som inte var skördat blev sämre. Men regnet räddade upp vallskörden och vi kunde ta hem mer foder, vilket var positivt. I Skåne har vi även kunnat höstså.

Marianne Andersson
Marianne Andersson

Nu har snön kommit. Marianne berättar att det fortfarande finns potatis kvar i jorden som inte hunnit skördas och som nu fryser sönder.

Ett annat bekymmer är sockerbetsodlingen. I mitten på november inträffade en explosion på sockerbruket i Örtofta och all produktion avstannade och lantbrukarna i området kan inte lämna in sina betor.

– Nu är det fruset och mycket betor är kvar i jorden. Vi vet inte när eller om sockerbruket kommer igång igen. Problemet för oss odlare är att vi har räknat med att få in sockerbetspengarna, men nu går det inte att leverera varan och det blir en förskjutning av intäkterna från dem, berättar Marianne.

Viktigt att stötta varandra

Efter ett bekymmersamt år hoppas Marianne på ett ljusare 2024.

– Man kan inte bara se svart. Vi får leva på hoppet att vi kan plocka in bra skördar under nästa år. Men viss osäkerhet finns såklart kvar. Likviditetsoro är det generella ordet just nu skulle jag säga. Många är inte vana vid den här räntenivån.

Hon betonar hur viktigt det är att visa omtänksamt mot varandra i den här tiden.

– Vi lantbrukarkollegor måste hjälpa och stötta varandra. Håll lite koll på din granne och bry dig om dina kollegor, avslutar hon.

Relaterade artiklar

Läs mer Kraftigt regn

Kan man skydda sig mot extremväder?

Läs mer
Läs mer Gårdsmiljö med fält och skog i bakgrunden.

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Läs mer
Läs mer Lantbrukarna Torgny och Eva-Maria Widholm står bredvid en kalv

Widholms på Trägsta Gård tacklar svängningar och osäkerhet med långsiktig planering och tydliga mål

Läs mer