Gårdsmiljö med fält och skog i bakgrunden.

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Ibland verkar det finnas en outtalad regel om att man som gårdsägare ska ha koll på vissa begrepp när man köper gården. Men det är inte helt enkelt. Vi reder här kort ut åtta vanliga begrepp, så att du inte behöver erkänna att du inte vet vad de betyder (vilket å andra sidan hade varit mer än okej att fråga om).

1. Lagfart

Registreringen i fastighetsregistret hos Lantmäteriet, och är den officiella bekräftelsen på att du äger din fastighet.

2. Pantbrev

Själva värdebeviset som används som säkerhet för ditt lån. Pantbrevet pantsätts och överlämnas till banken som säkerhet för lånet banken lämnat. Det förekommer fortfarande att pantbreven är fysiska men oftast är de idag digitala och hanteras i Lantmäteriets register.

3. Taxeringskod

Den tresiffriga kod som beskriver fastighetstypen vid beslut för taxering. För en lantbruksfastigheter börjar koden på 1, exempelvis 120 (bebyggd jordbruksfastighet).

4. Taxeringsvärde

Ett officiellt värde på fastigheten som ligger till grund för skatteberäkningar vid exempelvis gåva eller försäljning av fastigheten. Du hittar taxeringsvärdet hos Skatteverket.

5. Gemensamhetsanläggning

En anläggning som ägs och ansvaras för av flera fastigheter. Det kan exempelvis vara gemensamma vägar och bryggor. Förkortas ofta GA.

6. Inteckning

Ansökan om inteckning krävs för att kunna använda fastigheten som säkerhet hos banken. Pantbrev är ett bevis på inteckningen. Lantmäteriet vet mer.

7. Jordabalken

Lagen som reglerar det mesta som rör fast egendom, exempelvis hur köp och försäljning går till och vad som anses ingå i fastigheten.

8. Servitut

Rätten för en fastighet att använda en annan anläggning, exempelvis rätten att använda en annan fastighet för tillfartsväg eller för att anlägga en brygga. Servitut kan skapas genom avtal mellan fastigheterna eller genom beslut av Lantmäteriet i samband med fastighetsreglering.

Gårdscentrum med bostadshus, ekonomibyggnader, garage och flygel.

Välj en bank som kan gårdsfinansiering

Vi har finansierat gårdar och skog i snart 200 år. Ur den erfarenheten förstår vi värdet av din gård. 

  • Individuell räntesättning
  • Ta del av bankens vinst
  • Förmånlig medlemsränta på sparkonto och skogskonton

 

Relaterade artiklar

Läs mer Landsbygd med hus och åkrar, Omne i Ångermanland

Byta bank för gården? Vi guidar

Läs mer
Läs mer

Uthyrning av lokaler på fastigheten – vad ska man tänka på?

Läs mer
Läs mer Karin Westman

Karin Westman: “Vi är banken som ser landet”

Läs mer