Kraftigt regn

Kan man skydda sig mot extremväder?

Extremväder präglade sommaren 2023 på flera håll i landet. Med en längre torkperiod  befarades ett nytt 2018, sen kom regnet med besked och översvämmade många åkrar lagom till skörden. Och så drog stormen Hans in. Vi bjuder på några råd hur det går att skydda sig så gott det är möjligt. 

Det har varit fler rubriker om vädret i medierna än vanligt. Rapporter om förstörda eller kraftigt minskade skördar har duggat tätt. Vallskörden räddades dock upp av regnet, medan spannmålen hade svårare att hämta sig efter den inledande torkan. Vissa har drabbats värre än andra, men de flesta har påverkats på något sätt.

  – Årets väderförhållanden är inget som någon av oss kunde förställa sig innan. Lägg där till de höga priserna på insatsvaror som gör att 2023 blir ett år med höga risker och dåligt utfall för många i branschen, säger Martin Nordström, kundansvarig på Landshypotek Bank.

En del har till och med beskrivit detta skördeår som det sämsta någonsin.

Men hur kan man skydda sig mot den här typen av extremväder? Så här säger Martin som även ställde frågan till Stefan Magnusson, produktansvarig Lantbruk på Dina Försäkringar.

   – Många planerar och säkrar upp genom att i större utsträckning så på både höst och vår för att sprida riskerna. De som är vana vid torra vårar kanske prioriterar större höstsådd då dessa grödor är mindre torkkänsliga på försommaren. Det blir extra tydligt efter det här året att det behövs fler anpassningar, menar Martin Nordström.

Så kan du vara bättre förberedd för extremväder i ett föränderligt klimat

Klimatförändringarna har alltså gjort att det blir nu börjat bli både blötare och torrare. Men det finns vissa saker man kan göra för att vara bättre förberedd.

  – För att skydda sig mot torka bygger en del bevattningssystem med dammar där man samlar vatten som kan användas senare. I det omvända läget med för mycket regn är det viktigt att man har sett över dräneringen av åkrarna och att dikena är rensade, tipsar Stefan Magnusson på Dina Försäkringar.

Stefan betonar även vikten av att försäkra sin skog om man är skogsägare. För med torrare väder ökar brandrisken och med klimatförändringarna ökar också risken för kraftiga stormar, som Hans som drog fram i augusti.

Viktigare med ett brett skydd ju mer belånad fastigheten är och ju mer beroende du är av intäkter från skogen

Som skogsägare har du troligen redan en brandförsäkring idag, men saknar kanske en stormförsäkring.

   – Stormförsäkring kostar lite mer så här behöver du göra en avvägning av riskerna. I stormförsäkringen ingår även snöbrott och plantskydd, och plantskyddet gäller även plantor som drabbas av torka, förtydligar Stefan Magnusson.

Stefan tipsar också om att se över vägar på fastigheten. Privata skogsbilvägar och vägar ut till fält täcks av lantbruksförsäkringen om de exempelvis skulle förstöras i en översvämning. Men då gäller det att dikena är underhållna och dräneringen korrekt utförd.

  – Efter stormen Hans fick vi flera frågor om förstörda vägar. Det var även flera vägsamfälligheter som hade drabbats, men där finns sällan skydd för skador orsakade av översvämningar, förklarar Stefan.

Det viktigaste är ändå, enligt både Stefan och Martin, att se till sina egna förutsättningar på gården och ta ner riskerna där det går.

  – Det bästa tipset från oss är att börja med att se över vilka som är ditt företags största risker vid extremväder och fundera över hur de kan förebyggas eller minimeras. För att bestämma när det ska regna eller vara sol har vi lärt oss är omöjligt. Dessto viktigare är det alltså att istället se vilka faktorer du faktiskt rår över och starta där, hälsar Martin Nordström och Stefan Magnusson avslutningsvis. 

Du vet väl att du kan få rabatt hos Dina Försäkringar?

Som medlem hos Landshypotek får du ditt gårdslösöre, upp till ett värde av 10 prisbasbelopp, försäkrat kostnadsfritt när du tecknar Dina Försäkringars gårdsförsäkring.
Läs mer på landshypotek.se/dinaforsakringar

Relaterade artiklar

Läs mer Man framför gul port på röd lada

Regenerativt jordbruk - ur en lantbrukares perspektiv

Läs mer
Läs mer Snöig åker och ladugård.

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2023

Läs mer
Läs mer Familjen Indebetou på sin gård

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

Läs mer