6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Intresset för solenergi i Sverige är stort just nu. Med tanke på de höga elpriserna som varit under 2022 kan en installation av solceller på lantbruksfastigheten bli en lönsam investering. Men vad är viktigt att tänka på innan man slår till? Vi har samlat några kloka råd.

1. Taket ska hålla i 30 år

Inför installation av solceller på tak är det viktigt att kontrollera att taket är i gott skick och att korrekta snö-och vindlastberäkningar görs för montagesystemet.

2. Skuggfritt och söderläge är optimalt

Söderläge är ofta bästa placering av solceller då det ger högst effekt. Men det går också att placera solpanelerna på tak med väst- eller östlig riktning, även om produktionskapaciteten då minskar något men skulle kunna matcha din dagliga elkonsumtion bättre. Ett tak som skuggas är naturligt inget bra tak för solpaneler.

Ansök om finansiering av en solcellsinvestering på din lantbruksfastighet

3. Tänk långsiktigt i val av solpaneler

Det finns olika typer av solpaneler på marknaden och att ta hänsyn till aspekter som prestanda, pris, etik och estetik är därför viktigt. Vid montering ställer Energimyndigheten krav på att anlita en certifierad installatör som tillsammans med produkten skapar förutsättningar för installationen att hålla under lång tid.

4. Återbetalningstid i genomsnitt 10 år

Återbetalningstiden för solpaneler styrs av anläggningens förutsättningar. En genomsnittlig återbetalningstid beskrivs vara ca 10 år och den största "intäkten" är i el som du inte behöver köpa av annan elproducent.

5. Ha koll på lagar och regler

Systemet för solel i Sverige vill gynna den som producerar solenergi för eget behov och mindre anläggningar (upp till 63 ampere). Skattemässigt går gränsen för en mikroproducent vid en huvudsäkring om maximalt 100 ampere. För att långsiktigt få bäst lönsamhet från din solcellsanläggning är det viktigt att löpande hålla koll på politiska beslut, lagar och skatteregler. Nätägarna har rätt att ta ut en avgift när du blir elproducent, vilket varierar mellan de olika nätägarna. Kolla upp hur förutsättningar ser ut hos dig.

6. Aktiv förvaltning ger goda förutsättningar för lönsamheten

Elpriset består av flera delar: råvaran el, elnät, elcertifikat, elskatt och moms. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika bolag och kan ändras över tiden. Bevaka priset och var en aktiv elproducent genom att aktivt säkra att du har bra avtal.

Vad säger banken om investering i solpaneler?

Landshypotek Banks syn på investeringar i solpaneler och solel är i grunden positiv, men beslut fattas som alltid utifrån fastigheten och låntagarens individuella ekonomiska förutsättningar. Installationer av solpaneler på fastigheten ingår i regel som fast egendom och kan då finansieras med bottenlån på fastigheten. En elkostnad kan bytas mot en kapitalkostnad där återbetalningstiden, amorteringstakten och avskrivningarna matchar varandra på ca 10 år. Är du intresserad av att investera i solpaneler på din fastighet behöver du göra en ekonomisk kalkyl utifrån dina förutsättningar och verksamhetens behov. Att ta med i beräkningen är underhåll, exempelvis byte av växelriktare, och att stresstesta räntenivån. Något vi på Landshypotek gärna diskuterar tillsammans med dig.

Det börjar med en ansökan

I vår digitala ansökan kan du beskriva dina planer om investeringen. Utifrån ansökan får du och en Kundansvarig goda förutsättningar att tillsammans se över och diskutera möjliga finansieringslösningar.

Gör en ansökan

Källa: Webbinarium med EnergiEngagemang och Landshypotek Bank, under mars 2021.

Relaterade artiklar

Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer
Läs mer Vinterlandskap i solnedgång

Investera i energiproduktion?

Läs mer
Läs mer Närbild på biokol

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Läs mer