Biokol i närbild.

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Biokolet har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. För lantbrukare och företagare är det ofta att se som en investering för nya intäkter genom tillvaratagande på resurser från gårdens befintliga verksamhet samtidigt som åkermarkens jordhälsa kan förbättras. För andra möjliggör biokolet stabila strukturer i stadsmiljöer eller att trädgårdsrabatten frodas. Vi har träffat Jakob von Engeström som för några år sedan fick upp ögonen för just biokol och såg hur en investering i en biokolspanna passade perfekt in i verksamheten på Kiplingeberg i Uppland.

Hur kom ni på att en biokolspanna var en investering för er verksamhet?
– Först och främst var det jordförbättringspotentialen vi såg framför oss. Biokolet har ju en stor potential att öka markens jordkvalitet, dels genom att hålla vatten och näring men också genom att förbättra strukturen och livsmiljön för alla mikroorganismer som är avgörande för ett odlingssystem i balans. Utöver själva biokolet som slutprodukt så såg vi även en stor möjlighet att göra värmeproduktionen på gården till en kolsänka och intäktskälla istället för en miljöbelastning och kostnad.

Hur gick ni från idé till handling?
– Vi var i idéstadiet rätt länge och gjorde några studiebesök hos företagare som redan gjort investeringen. Därefter gick vi hem till skrivbordet och började skissa och räkna på vad investeringen skulle innebära för oss. Sedan skickade vi in en klimatklivet-ansökan till Naturvårdsverket för investeringsstöd, som vi fick beviljad och då var det bara att sätta igång med projektering, upphandling, entreprenad och driftstart. Jag tror att det tog närmare fyra år från idé till att biokolpannan togs i bruk här på gården.

För oss har investeringen minskat våra kostnader för el-och oljeförbrukning och ökat våra intäkter genom försäljning av värme, biokol och CO2-certifikat.

- Jakob von Engeström, Kiplingeberg

Hur fungerar biokolpannan hos er, vad stoppar ni in och vad får ni ut?
– Hittills har vi i princip bara matat den med granbarkborreskadat virke som vi plockat ut från skogen och ut får vi värme, och biokol såklart.

Vad gör ni med biokolet?
– Just nu är vi i slutfasen att få produktionen certifierad enligt den europeiska standarden EBC. När vi har fått den godkänd så är planen att sälja biokolet som jordförbättringsmaterial men även som fodertillskott och vattenreningsfilter.

Hur har investeringen påverkat ekonomin på gården?
– För oss har investeringen minskat våra kostnader för el-och oljeförbrukning och ökat våra intäkter genom försäljning av värme, biokol och CO2-certifikat.

Har ni något nytt spännande projekt framför er som gör gott både för ekonomin och klimatet?
– En solpark är nog troligtvis nästa steg för oss på Kiplingeberg.

Relaterade artiklar

Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer Barr med vattendroppe

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Läs mer
Läs mer Porträtt av Martin Kihlberg i skogen

Med hållbarhet på agendan sedan 1836

Läs mer