Vinterlandskap i solnedgång

Investera i energiproduktion?

Att det är många som just nu går i tankarna att investera i egen energiproduktion för verksamheten eller bostaden är tydligt. Inom lantbruket har investeringar i solceller, biogas och vind länge varit aktuellt, men det senaste årets branta utveckling för el- och energipriser har gjort investeringarna ännu hetare. Erik Benjaminsson, kundansvarig på Landshypotek i Jönköping, listar här vanliga investeringar i energilösningar på gårdarna och hur man kan tänka om man vill haka på energitåget.  

Solceller dominerar bland investeringarna

Den absolut vanligaste investeringen på gårdarna är och har varit solcellsanläggningar då det är en investering som passar både den lilla gården och det stora produktionslantbruket. Det är lätt att anpassa sin investering till sina behov vilket gör att kalkylen ofta ser bra ut och beslutet blir lättare att ta. Det är fortsatt anläggningar på tak som dominerar även om det dyker upp en del investeringar även på mark. För våra kunder inom jord och skog är det ett fåtal som bygger egna markanläggningar. Det är något vanligare med att man som markägare upplåter delar av sin mark för solcellsanläggningar och då blir det snarare en arrendefråga och en extra intäktskälla än en ren investering som vi är med och diskuterar.

Biogasanläggningar allt vanligare hos djurproducenter

Utöver solcellsanläggningar är det en hel del biogasanläggningar som byggs och ska byggas under kommande år. Ofta är en sådan investering avhängt de investeringsstöd som finns. Under året är det många som fått stöd via Klimatklivet vilket gör att kalkylerna ser goda ut, tillsammans med dagens pris på energi förstås. Här är det av naturliga skäl framför allt djurproducenter som väljer att investera då man har en jämn tillgång till insatsvara i form av gödsel samtidigt som behovet av el är jämt över året. Oftast gör man el av biogasen vilket gynnar de med stora elbehov så som större mjölk- eller grisproducenter.

Vind vanligare som arrendeintäkt än investering

Vad gäller vindkraft så planeras det mycket men tyvärr är de få som blir verklighet. Den kommunala tillstyrkan sätter käppar i hjulet i många fall, och ofta kommer de in sent i processen. Andelsvindkraften har minskat drastiskt de senaste åren. Idag är det betydligt vanligare att markägare upplåter sin mark och får ett vindkraftsarrende. Denna utveckling är anledning till att vi som bank ofta inte är med vid investeringsbeslutet då det inte är markägaren själv som investerar.

Balans i produktion och konsumtion nyckel till en god investering

Det är i balansen som nyckeln till en lyckad energiinvestering ligger, oavsett om det är en solcellsanläggning på ditt tak, en biogasanläggning eller ett vindkraftverk. Har du en bra matchning mellan produktion och eget behov så är det ofta en god investering. Att investera för att sälja stora mängder överskott och spekulera i energiprisets utveckling är betydligt mer osäkert och kräver en helt annan typ av analys.

Några tips till dig som vill investera i energi

  • Se över dina behov av energi och hitta en lösning som matchar produktion med konsumtion. Fundera på vad det är som drar energi på gården och leta efter lösningar som passar dig och din verksamhet. Kanske är det produktion (t.ex. solcellsanläggning), effektivisering (t.ex. ett byte till LED-lampor) eller ett energiskifte (t.ex. att byta oljepannan i torken till en flispanna) som är mest aktuellt för just dig.
  • Se investeringen som en prissäkring mot elmarknaden och inte vad du kommer spara eller tjäna. Räkna baklänges och få fram ditt elpris för just den lösning som du investerar i. På så sätt har du gjort en prissäkring.
  • Var försiktig med vilket energipris du räknar med i kalkylen. Vi har haft rekordhöga priser senaste året. Mycket talar för att så inte kommer vara fallet framöver. Så var konservativ i din kalkyl för att göra den mer trovärdig.
  • Ta in flera offerter och granska dem ordentligt. Med ett högt tryck och stort intresse för denna typ av investeringar så kan också installation- och anläggningskostnaden sticka iväg.
  • En investering i energiproduktion eller energieffektivisering på gården blir en del av fastigheten och kan oftast finansieras med ett bottenlån. Allt som oftast är en investering av detta slag dessutom värdehöjande för hela fastigheten (men kom ihåg att en värdehöjning inte skapar något kassaflöde!)
  • Var framåttung i din amortering och passa på att amortera när energipriserna är höga för att ge dig och din investering luft när tiderna ser annorlunda ut.

Relaterade artiklar

Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer
Läs mer Närbild på biokol

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Läs mer