Det lönar sig att samarbeta

Vi fick en pratstund med lantbrukarna Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson, och passade på att fråga vad de ser som de främsta fördelarna med sitt samarbete.

Det finns flera saker som förenar lantbrukarna Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson. Deras respektive gårdar ligger nästgårds utanför Kil i Värmland. Även om bägge har flera års erfarenhet av att jobba på gården så var det ganska nyligen som generationsskiftet gjordes med föräldrarna – Henrik övertog gården så sent som i år; Erik från sin far för fem år sedan. Båda förenas också i att deras verksamheter kompletterar varandra. Huvudinriktningen för Henrik på Sörby är uppfödning av kvigor till Vadsbo Mjölk. För Erik är det ekologisk växtodling som gäller på de cirka 400 hektaren på Skårebol gård. Båda tyckte att det låg nära till hands att börja samarbeta – ett samarbete som blivit så lyckat att de i oktober fick motta utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare i Wermland”.

Vad ser de som de främsta fördelarna med samarbetet?

1 + 1 = 3

– Båda våra verksamheter blir bättre när var och en av oss kan fokusera på vad den gör bäst, säger Henrik. Det handlar dels om att de har olika kunskap utifrån inriktningen på deras verksamheter, dels om att naturen och växterna har sin krav.

– Vårt samarbete kring växtodlingen är väldigt gynnsamt. Djuren från Henriks gård ger gödsel till växtodlingen också på mina marker, säger Erik.

Arealen på den gemensamma odlingsbara marken blir så klart större. Henrik å sin sida, som behöver stora mängder grovfoder till djuren, får ut mer vall då den också kan odlas på Eriks mark.

Erik kan å sin sida odla mer av sina grödor, som till exempel havre, raps och bovete, när han kan nyttja Henriks mark. Den gemensamt brukade arealen gör det möjligt att växla och variera bland grödorna, vilket främjar växtföljd och jordhälsa; produktivitet och motståndskraft för de andra grödorna.

När det kommer till kunskap så stärker de två lantbruksgrannarna också varandra. Henrik konstaterar till exempel att han inte hade haft samma driv i växtodlingen på sin gård utan Eriks maskiner och fokus. Erik är dessutom teknikintresserad och har en verkstad.

Bättre resursutnyttjande

Det finns fler tydliga ekonomiska fördelar, utifrån både effektivitet och besparingar. Henrik lyfter fram att de kan nyttja varandras maskiner på arbetstopparna och behöver inte ha dubbletter. Samarbetet ger också underlag för att kunna ta in större och effektivare maskiner

Bollplank och roligare på jobbet

Både Henrik och Erik lyfter också fram värdet av att ha någon att diskutera tankar och idéer med. Här finns även den så viktiga sociala aspekten – att inte vara ensam i sin verksamhet; att det blir roligare på jobbet när man är flera. Det märks tydligt när vi pratar med Henrik och Erik är att de har trevligt och roligt tillsammans.

Här får de också medhåll från en annan granne. Per-Eric Johansson, som är förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening Wärmland, och med många års erfarenhet som lantbrukare i trakten, betonar även han fördelarna med att jobba tillsammans när personkemin stämmer.

– Att som lantbrukare ha arbetskollegor är positivt på flera sätt, såväl socialt som utifrån en säkerhetsaspekt, avslutar Per-Eric.

Läs mer

Lökordlarna som vinner på samarbete

Läs mer
Läs mer

Lantbruket och klimatet del 3 - Erik Moll

Läs mer
Läs mer

Lantbruket och klimatet del 2 – Malin Indebetou

Läs mer