Så effektiviserar lantbrukarna för att klara det nya kostnadsläget 2023

Trots kraftigt stigande kostnader och en världsekonomi som präglas av stor oro blev 2022 generellt ett bra år för Sveriges lantbruksföretagare. Men under året som ligger framför oss kommer kostnadsläget och de höjda räntorna att bli än mer påtagliga. Vi frågade 700 lantbrukare hur de ser på sin verksamhet och de nya utmaningarna som de nu ställs inför. Här berättar några av dem vad de redan gjort för att anpassa sitt företagande till rådande tider.

Om man ska se något positivt med kristider är det att de gör det nödvändigt för lantbrukarna att se över verksamheten och hur de driver sin gård. Landshypoteks enkätundersökning visar att var fjärde lantbrukare började effektivisera sina verksamheter redan under förra året för att möta det nya kostnadsläget.

Det finns många sätt att dra ner på kostnaderna när priserna går upp – och det behöver inte vara så avancerade effektiviseringar för att göra skillnad. När elpriserna sköt i höjden insåg Per-Olof Hilmér, lantbrukare utanför Mellerud, att han behövde göra förändringar i sina grisstallar.

– Vi fick mer eller mindre panik när elpriset gick upp. Vi har flera anläggningar med olika elabonnemang där några är bundna till ett bra pris, men den anläggning som drar mest el, runt 900 000 kWh per år, hade tyvärr också det sämsta avtalet, berättar han.

Satte in nya lysrör

Per-Olof och hans familj hade inte haft anledning att se över elförbrukningen innan eftersom elen varit så billig. Men nu var de tvungna att få ner kostnaderna, och satte sig ner och funderade på hur de kunde göra det på bästa sätt.

– Vi hade många gamla lysrör i anläggningarna och den första enkla lösningen var att byta ut dem. Sen anpassade vi även belysningstiden till de timmarna som verkligen behövdes. En ytterligare besparing var att vi drog ner temperaturen lite i grisstallarna. Det finns risk för högre smågrisdödlighet om man drar ner temperaturen för mycket, så där fick vi väga den risken mot kostnadsbesparingen.

Hittade lösningen på Blocket

De började även leta efter andra sätt att få ner elkostnaderna och Per-Olofs söner hittade en begagnad flispanna på Blocket. Det skulle snart visa sig att deras effektiviseringar gjorde skillnad.

– Under december 2022 hade vi halverat konsumtionen av el från året innan. Det gjorde väldigt gott, berättar han.

Per-Olof Hilmér

Per-Olof Hilmér, lantbrukare utanför Mellerud och ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Även om de höga elpriserna har påverkat honom negativt väljer Per-Olof också att se möjligheterna med det här nya läget. Han har satsat mycket på sin biogasproduktion under 2022 och kommer fortsätta göra det i år.

– Det gäller inte bara att bromsa i det här läget, man måste veta när man ska gasa också. Energi har ju blivit något man kan sälja nu i stället och det är en bra möjlighet att vara med och försörja Sverige. Just nu är det hög efterfrågan på gas och det kommer även nya kundkategorier inom biogas nu. Det finns stora möjligheter där, berättar han.

Investerade i ny torksilo

Magnus Jonsson är mjölkbonde på Vikbolandet i Östergötland, och han valde att göra en stor investering i en ny torksilo och kvarnanläggning under förra året. Det har förändrat mycket på gården och minskat utgifterna.

– Förut syrade jag spannmål och lagrade det på golvet i min maskinhall. Sen var jag tvungen att frakta det från maskinhallen till den gamla kvarnanläggningen, som dessutom drog mer energi. Nu med torksilon och den nya kvarnanläggningen är det bara två knapptryck som behövs. Plus att jag fått tillbaka min maskinhall och kan använda den till annat. Så det är en rejäl förbättring, både ekonomiskt och tidsmässigt, berättar Magnus.

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson i Östergötland investerade i ny torksilo under 2022.

Rekordstort intresse för solenergi

Ett effektivt sätt att få ner elkostnaderna är att producera sin egen el. Solenergi är den i särklass mest populära formen av förnybar energi, och det syns även i Landshypoteks undersökning. Drygt var tredje lantbrukare som svarar att de planerar att investera i förnybar energi det närmaste året väljer att göra det i el från sol.

Håkan Östlund, lantbrukare i norr om Göteborg, investerade i solceller och nya lysrör på sin gård under förra året.

– Jag märkte ju vart utvecklingen var på väg och förstod att elpriserna skulle gå upp. Man har tidigare pratat om att det tar 10 år att tjäna in en investering i solceller, men jag tror det tar hälften så lång tid nu, berättar han.

Håkan har nötköttsproduktion och producerar även foder på gården. Eftersom han torkar hö på sommaren passar solceller utmärkt i verksamheten, då det är under de soliga sommarmånaderna som han förbrukar mest el. Solpanelerna var färdiga i maj 2022 och gjorde att han slapp de skyhöga elpriserna i augusti.

– Jag har betalat väsentligt mindre för el under 2022, berättar han.

Relaterade artiklar

Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer
Läs mer Vinterlandskap i solnedgång

Investera i energiproduktion?

Läs mer
Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer