Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

När oron ökar i världen och elpriserna skjuter i höjden ökar också intresset för att blir mer självförsörjande på el. Ellen Wallskog, kundansvarig på Landshypotek i Skara, ser ett stort intresse för investeringar i solceller bland sina lantbrukskunder.

– Intresset har ökat markant. Till en början var känslan att lantbrukaren ville bli mer självförsörjande på energiområdet till följd av kriget i Ukraina och andra oroligheter runt om i världen. Nu är det främsta motivet den kraftigt ökande elkostnaden.

Att elpriser varierar är inget ovanligt, men att de den senaste tiden varit uppe på så extremhöga nivåer är desto ovanligare. Osäkerheten i världsekonomin gör att de flesta behöver se över sina kostnader, och där är solenergi ett alternativ som tilltalar många. Det finns även en oro att elen kommer att stängas av framöver, vilket blir ytterligare ett motiv till att sätta upp solceller och på så sätt bli mindre beroende av andra. I och med de ökade elkostnaderna kan man också räkna hem kostnaden för investeringen snabbare än innan.

Ökad efterfrågan påverkar tillgången

Det finns ett ökat intresse i alla målgrupper, oavsett produktionsinriktning eller storlek på verksamheten.

– Det finns flera anledningar att satsa på solenergi nu, det märks bland kunderna. Men det finns också en oro för tillgången till solpaneler. Eftersom efterfrågan har ökat är det inte bara svårt att få tag på
solpaneler utan också svårt att få det installerat, säger Ellen Wallskog.

Ta in flera offerter

Vill du investera i solceller finns det många saker att tänka på, inte minst i kontakten med banken. Först och främst behöver du vara insatt i vilken typ av anläggning som passar den aktuella verksamheten. Det är också viktigt att du har kännedom om de olika garantitiderna för olika delar och anläggningar. Dessutom behöver du en kalkyl på investeringen samt en offert att ta med till banken.

– På banken ser vi gärna vad offerten innehåller. Det gör vi för att säkerställa att det inte tillkommer några extra kostnader som överraskar när slutfakturan ska betalas. Ett bra tips är att ta in offerter från flera olika företag och jämföra dem för att få grepp om vad som ingår. Det är oerhört viktigt nu när hela branschen vuxit rekordsnabbt. Det kan nämligen skilja sig mycket mellan olika företag, förklarar Ellen Wallskog.

Finansiera med bottenlån

För att finansiera en investering i solceller är det vanligt att man tar ett bottenlån med sin lantbruksfastighet som säkerhet. Det är också den typ av lån som Landshypotek bank erbjuder. Amorteringstakten kan variera beroende på önskemål, men brukar maximalt ligga på cirka 15 år.

Hur snabbt du kan räkna hem kostnaden för investeringen beror på flera faktorer. Dels på storlek och investeringskostnad på anläggningen, dels på elpriset. Ett högre elpris än kalkylerat gör att du snabbare kan
räkna hem kostnaden. Men skulle elpriset sjunka kommer det att dröja längre.

Förstärkning av gröna avdraget

Från och med den 1 januari 2023 förstärktes skatteavdraget för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Relaterade artiklar

Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer Vinterlandskap i solnedgång

Investera i energiproduktion?

Läs mer
Läs mer Mjölkkor i hagen

Höga råvarupriser, vad är din strategi?

Läs mer