Karin Westman

Karin Westman: “Vi är banken som ser landet”

En stor del av de som bor på lantbruksfastigheter ute i landet har ett jobb utanför gården, och driver verksamheten på sin gård på deltid eller som fritidssyssla. Karin Westman är chef för avdelningen på Landshypotek Bank som är dedikerad till just denna kundgrupp.

– Jag leder ett fantastiskt team med kollegor som har ett stort engagemang för att gårdar ute i landet ska utvecklas, berättar Karin.

Karin Westman är en av Landshypotek Banks medarbetare på Linköpingskontoret. Därifrån leder hon ett team bestående av 23 medarbetare som arbetar från olika delar av landet med vår kundgrupp som bor på mindre jord- och skogsbruksfastigheter.

Karin bor, precis som många av sina kollegor i teamet, själv på gård. Fritiden tillbringar hon med familjen och ute i skogen, stallet och trädgården. Flera av kollegorna i teamet är utbildade inom de gröna näringarna och Karin själv är utbildad agronom.

– Det betyder mycket för våra kunder att vi förstår de unika och speciella utmaningarna det innebär att bo på, eller låna till, en mindre lantgård. Jag får höra från kunder att mina kollegor i teamet är närvarande och lyhörda. Precis som våra kunder har ju vi i teamet ett stort intresse för landsbygden och att mindre lantbruksgårdar ute i landet ska fortsätta utvecklas, säger Karin.

Långsiktiga kundrelationer

Landshypotek Bank har finansierat gård, jord och skogar i nära 200 års tid, och ägs av sina 34 000 medlemmar som lånar till jord- och skogsbruk. Med den bakgrunden är det en självklarhet att se relationerna med kunderna som långsiktiga.

– Vi finns med i både med- och motgång och har en förståelse för att kunderna går igenom olika stadier och cykler. Vi har också en helt annan förståelse för att det är något helt annat att finansiera lantgårdar och skog, jämfört med andra typer av bostäder och företag. Vi förstår deras marknad och deras investeringar och kan bedöma kundens helhetssituation, som exempelvis sidointäkter från gården, säger Karin.

Relaterade artiklar

Läs mer Viktor Lindgren

Så jobbar vårt team med dig som bor på en mindre gård

Läs mer
Läs mer Gårdsmiljö med fält och skog i bakgrunden.

Åtta fastighetsbegrepp för dig som äger gård

Läs mer
Läs mer Viktor Lindgren och Karin Westman

Många frågor om att bo på mindre gård – så hjälper vårt team dig

Läs mer