Vy över åker genom traktorfönster

Med hösten kommer många beslut för lantbruksföretagaren

Som alltid vid denna tid på året är det många val som ska göras i lantbruksföretaget. Spannmål ska säljas och inköp ska göras. Nästa års skörd ska sås och avverkningarna ska planeras. Men med tanke på var vi står idag är effekten av valen kanske större än vanligt. Vi tog en kaffe med Stefan Malmström, affärschef på Landshypotek Bank, och bad honom lista några saker för dig som lantbruksföretagare att tänka lite särskilt på i dessa något osäkra tider.

Vi befinner oss i ett läge där fluktuationerna är stora vilket ställer krav på alla verksamheter. Med större svängningar blir topparna högre och dalarna djupare. Valen vi gör får större effekt än under ”vanliga” förhållanden.

– Nu handlar det om att ha extra god kontroll och insikt i sin verksamhet. Sätt dig in i hur din spelplan ser ut och skapa en handlingsplan för olika utfall. När omvärlden förändras – oavsett om det är högre inköpspriser, högre avslupriser eller brist på komponenter – så behöver du uppdatera din handlingsplan för fortsatt god överblick och kontroll, säger Stefan.

Med större fluktuationer ökar risken i verksamheten, men också möjligheten att fatta beslut som ger stort tillskott till kassan och resultatet. Men vad som är ett bra beslut vet vi först när vi kollar i backspegeln. 

– Ett bra utgångsläge är att ha stenkoll på dina intäkter och kostnader. Vi märker dagligen i dialog med våra kunder att medvetenheten generellt är hög kring detta, vilket är bra. Men jag vill flagga för att de högre finansieringskostnaderna ännu inte har slagit till för de flesta. Under våren och sommaren har vi sett hur räntorna har stigit och mycket talar för att osäkerheterna och rörelserna kommer att fortsätta ett bra tag till. Så med stor sannolikhet kommer vi vara i ett läge där vi kommer landa på ett högre normalläge som du som företagare nu behöver ta höjd för och mäta, säger Stefan.

Om du ska lista fyra saker som alla företagare som nu står inför en höst med många beslut att fatta borde reflektera kring, vilka är det?

– Jag skulle vilja säga kontroll, våga välja väg, buffert och kontakt med banken. Kontroll har jag redan beskrivit och här är många duktiga redan idag. Rita upp din spelplan, stresstesta med olika scenarion och ha en plan för de olika utfallen. Med en sådan övning får du god kontroll på din verksamhet och ger dig själv möjligheten att ta välgrundade beslut när omvärlden svänger. För det kommer den göra.

– När du har en plan, våga välj väg. När det svänger mycket är det lätt att bli en dagslända. Lägg en taktisk plan för hur du vill utveckla verksamheten och försök håll kurs och riktning i förhållande till hur verkligenen utvecklas. Då ökar möjligheten att ta verksamheten dit du vill. Låt intäkt möta kostnad i möjligaste mån. 

– När du har en plan och väg framåt, bygg upp din buffert för alla eventualiteter som kan uppstå. Har du inte redan en likviditetsbuffert så är det dags att börja bygga upp den. Kanske har den gamla visdomen att ha en skörd växande på åkern, en i ladan och en på kontot aldrig varit mer rätt.

– Sist men inte minst, i tider som dessa är likviditet och framförhållning a och o. Ser du likviditetsproblem framför dig, ta kontakt med banken i god tid så tar vi tag i det tillsammans innan problem uppstår, avslutar Stefan.

Relaterade artiklar

Läs mer

Koll på företaget i turbulenta tider?

Läs mer
Läs mer Närbild på biokol

Biokol – en investering för gårdens ekonomi och jordhälsan

Läs mer