Koll på företaget i turbulenta tider?

Den senaste tiden har det hänt mycket i omvärlden som påverkar oss alla. Energipriserna har skjutit i höjden och priser på insatsvaror likaså, samtidigt som det är fortsatt utmaningar med leveranser av varor globalt. Allt med påverkan på ekonomin och företagarens marknadsplats.

När framtidsprognoserna är något ovissa är företagarens främsta vapen att ha koll på sin egen ekonomi för att känna till hur omvärldens förändringar kan komma att påverka din verksamhet.

Bevaka omvärlden och förstå hur den påverkar ditt företag

Bevaka vad som händer i omvärlden och försök förstå hur det kan komma att påverka dig och ditt företag. Oavsett om det är något som gynnar eller missgynnar just din verksamhet är det viktigt att ställa sig frågan om hur det påverkar på kort respektive lång sikt. Det kan slå hårt i det korta perspektivet men försök dra ut tangenterna för att få känsla för trenderna på lång sikt.

Bedöm och synliggör dina risker och möjligheter

Att känna till din verksamhets risker och möjligheter är en grundförutsättning för att kunna hantera risken i sitt företag. Ett bra verktyg för att få koll på både styrkor, svagheter, hot och möjligheter i ditt företag är att göra en klassisk SWOT-analys. Ställ upp vilka styrkor och svagheter som du har i företaget och som du själv kan påverka. Ställ sedan upp vilka möjligheter och hot du ser i externa faktorer runt företaget som du har mindre rådande över. När du punktat ner de största påverkansfaktorerna under respektive rubrik har du en god bild över din verksamhet och kan därefter sätta en plan för att minimera riskerna och nyttja möjligheterna.

SWOT-analys
En SWOT-analys ger en bra bild av ditt företags möjligheter och utmaningar.

Hitta lönsamheten och säkerställ ditt kassaflöde

Säkerställ att du har koll på vilken del av din verksamhet som är lönsam och var du tjänar pengar. Kolla på din resultaträkning och jämför företagets intäkter och kostnader och matcha dem med varandra. Hittar du delar av din verksamhet som inte är lönsamma, fundera på om det är något du kan förändra eller överväg att lägga mer tid på det som redan idag är lönsamt. Har du bra kassaflöde i din verksamhet och ett överskott att ta del av så har du stora möjligheter att även utstå slag i marknaden under perioder.

Frågor att ställa dig

  • Vilka är mina största intäkter?
  • Vilka är mina största kostnader?
  • Hur påverkas mina intäkter och kostnader av förändringar i omvärlden?
  • Vad händer om priset på insatsvaror stiger ytterligare?
  • Kan jag påverka min förbrukning av insatsvaror för att minska kostnaderna?
  • Var är mitt 'break even' för att ha en lönsam verksamhet?
  • Kan jag skifta en osäker rörlig kostnad mot en mer stabil kapitalkostnad?
  • Finns det outnyttjade resurser i mitt företag som jag kan utforska för att öka min intjäningsförmåga och sprida mina risker?
Läs mer Martin Nordström

Investeringar i lantbruksföretaget

Läs mer
Läs mer

6 tips om solpaneler på lantbruksfastigheten

Läs mer
Läs mer

Så värderas en skogsfastighet som säkerhet vid finansiering

Läs mer