Vi lantbrukare måste vara pålästa och noggranna i allt vi gör

Henrik Brinte är växtodlare i Skåne. Gården är på 350 hektar och ligger mellan Ystad och Simrishamn. För honom, liksom för andra i branschen handlar det nu om att göra noggranna kalkyler på vad som lönar sig. Kilo per hektar är det som räknas, poängterar han.

Den tid vi lever i skapar stor osäkerhet för svenska lantbrukare. Kostnaderna för insatsvaror har gått upp kraftigt och el- och bränslepriser ligger fortsatt på höga nivåer. Det ger mindre marginaler i verksamheterna och många behöver ta sig an utmaningarna i lantbruken på nya sätt.

Stora svängningar påverkar resultaten

Växtodlaren Henrik Brinte menar att det rådande läget kräver mer av honom som lantbrukare.

– Vi måste vara mer pålästa. Det är stora svängningar i priserna, vilket påverkar resultaten. Som gammal i gården känner jag den väl och det hjälper mig att exempelvis köra snålare för att spara diesel. Vi satsar också mer på precisionsjordbruk och gör kalkyler för varje insats. Det handlar om att räkna fram kilo per hektar och
vad som faktiskt lönar sig. Noggranna beräkningar har blivit ännu viktigare.

Henrik tar upp att omvärldsläget kräver att Sverige satsar på livsmedelsproduktion.

– Världens befolkning ökar och alla vill ha mat. Samtidigt hör vi om nya katastrofer och det förskräckliga kriget i Ukraina. Det gör att livsmedel och livsmedelsproduktion måste vara högsta prioritet för oss som land. Ytterst är det politikerna som måste ta beslut som möjliggör produktion av livsmedel här hos oss.

Brukar jorden plöjningsfritt

Gården har förutom växtodling även en ”Bo på lantgård”-verksamhet med 54 bäddar, vilket är en ganska vanlig sidoverksamhet bland lantbrukarna i södra Sverige. Henrik har även valt att bruka sin jord helt plöjningsfritt eftersom det ger större motståndskraft.

– Det handlar om att både öka intäkterna och att minska riskerna i verksamheten. Maskarna klarar sig bättre i jorden och det ger i sin tur bättre motståndskraft vid häftiga regn. Dessutom kan kultiva torn täcka flera gånger så stor yta på samma mängd bränsle.

Henrik Brinte

Intervjun med Henrik Brinte är gjord i samband med Landshypoteks Lantbrukspanel En osäker tid – så balanserar lantbrukaren risker och möjligheter som publicerades december 2022.

En osäker tid – så balanserar lantbrukaren risker och möjligheter

Hur hanterar svenska lantbrukare den osäkra tid vi lever i? Vad har de för strategier för att möta prissvängningar, högre kostnader och ett nyckfullt klimat? Vad är deras känsla och syn på sitt företagande? Och var hämtar de kunskap och kraft? Det är frågor som står i fokus i den här omgången av Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.

Läs rapporten från Lantbrukspanelen som publicerades i december 2022 (pdf)

Läs mer

Höjda elpriser får fler lantbrukare att satsa på solceller

Läs mer
Läs mer

Ökad självständighet avgörande för lantbrukarna

Läs mer
Läs mer

Kontakten med kollegor är viktig i oroliga tider

Läs mer