Man i orangea kläder sågar i fällt träd i skogen

Banken som slåss för skogsbrukaren i EU

Den svenska skogen är unik i EU. I få andra länder finns lika mycket skog eller lika många skogsägare. När nya EU-krav riskerar att slå undan fötterna för svenska skogsbrukare står Landshypotek Bank upp för sina kunder och bidrar till förståelse för att hantera komplexa regelverk.

I takt med att hållbarhets- och klimatfrågor blir allt viktigare har EU de senaste åren satt ett ökat fokus på den europeiska skogen. Ett antal nya regler och förordningar för skogsbruk är redan verklighet, och fler är på gång.

För svenska skogsägare får förnybarhetsdirektivet, avskogningsförordningen, nya regelverk om restaurering och främjande av biologisk mångfald och inte minst den nya EU-taxonomin stora konsekvenser.

Vill du låna till skog? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med finansieringen.

– EU har till stora delar en annan syn på skogen än vad svenska skogsbrukare är vana vid. I Sverige ser vi nyttan av att bruka skogen, medan EU ser mer på den ur ett bevarandeperspektiv. När möjligheterna att använda skogen förändras påverkar det både den enskilde och tillgången på förnyelsebar råvara. Inte minst för familjeskogsbruken kan det bli stora problem, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank.

Avgörande för en hållbar utveckling

Det har gått nästan 200 år sedan Landshypotek bildades för att finansiera svenska jord- och skogsbrukares verksamheter, och här finns idag stor kunskap och erfarenhet av de utmaningar skogsägare möter. Att påverka och lyfta de svenska skogsägarnas perspektiv när nya EU-regelverk arbetas fram är en viktig del av Martin Kihlbergs arbete, liksom den samverkan med andra svenska skogsintressenter som görs för att tolka de komplexa regelverken – allt för att hjälpa bankens kunder att hantera de nya utmaningarna.

– Som jord- och skogsbrukarnas egen bank är det ett självklart engagemang. Det arbete bankens kunder gör är avgörande för en hållbar utveckling. Vi behöver ta vara på den kraften – inte byråkratisera och försvåra, säger Martin Kihlberg.

– Sverige är unikt i EU med över 300 000 skogsägare som alla bedriver skogsbruket på lite olika sätt. Vårt mångfacetterade skogsbruk, som är viktigt både ur klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden, riskerar att försvinna på grund av fyrkantiga regelverk som inte är anpassade för svenska förhållanden.

Martin Kihlberg och Emma Zeigler

Martin Kihlberg och Emma Zeigler

Långsiktigt tänkande viktigt

Landshypotek är en medlemsägd bank. Alla som lånar till skog här blir också medlemmar i Landshypotek och all vinst går tillbaka till de jord- och skogsbrukande kunderna. En av dem är Emma Zeigler. Hon är utbildad jägmästare och äger två fastigheter med totalt 40 hektar skogsmark strax utanför Örnsköldsvik.

– Det finns många osäkerheter kring det privata skogsbruket som gör det svårt att tänka långsiktigt. Även om mitt skogsbruk har en grön profil kan jag drabbas av kommande regelverk, och både som ägare, medlem och kund så känns det tryggt att ha banken i ryggen, säger Emma Zeigler.

Emma Zeigler är engagerad i Landshypotek som förtroendevald i Västernorrland och Jämtland. För henne är bankens långsiktighet och engagemang i komplexa frågor viktigt:

– Landshypotek Bank vilar på ett långsiktigt tänkande, de tydliggör de regelverk som påverkar mig och säkerställer att skogsägarna har en stadig bas att stå på, oavsett hur politiken förs.

Relaterade artiklar

Läs mer

Våren är bästa tiden att inventera sin skog

Läs mer
Läs mer Flygbild över Öreälven, Västerbotten

Påverkar skogsfastighetens storlek finansieringen?

Läs mer
Läs mer Porträtt av Martin Kihlberg

Läget i skogsdebatten – bra att känna till som skogsägare!

Läs mer