Våren är bästa tiden att inventera sin skog

På våren när alla lövträd är på väg att sätta blad är sikten som bäst och motivationen att gå igenom sin skog störst. Anders Nilsson, kundansvarig på Landshypotek Bank med Jämtland som arbetsområde, tipsar om säsongens bästa åtgärder.

  – Nu på våren är en översyn av hur skogsplanteringarna har klarat vintern och att avgöra om det behöver hjälpplanteras en viktig del i skogsbruket. Detsamma gäller att gå igenom blivande ungskogar och beställa röjning, eller för de självverksamma helt enkelt avsätta egen tid i årsplanen för när röjning ska utföras. Dagens ungskogar växer fortare än man tror och det är lätt hänt att man skjuter upp jobbet några år, vilket kräver mera arbete för åtgärden och kostar både tid och pengar.

Ett kom ihåg från Anders är också att titta över skogsbilvägarna, viltskador liksom eventuella granbarkborreangrepp.

  – Skogsbilvägar kan behöva väghyvlas, någon vägtrumma fixas eller buskröjning efter vägkanterna planeras in. Det är även bra att se över hur viltskadorna ser ut, liksom riskområden för granbarkborre genom att sätta ut några fällor.

Virkespriserna är i en period som gynnar gallring

I Sverige finns ett gallringsberg, och det är brist på gallringsentreprenörer. För att få åtgärder gjorda är det viktigt att ta en diskussion med sin virkesköpare eller entreprenör i tid för att få det som behöver göras utfört som planerat och till bästa pris.

Ett annat tips är att se över sina rågångar tillsammans med grannarna.

  – Det kan vara ett bra sätt att lära känna varandra bättre, menar Anders. Att både röja och förbättra märkningen av rågångarna ihop kan dessutom vara förebyggande för att undvika grannfejder framgent. Passa även på att diskutera framtida samarbeten vad det gäller vägar, röjning och gallring. Att göra en gemensam upphandling för ett större område kan innebära både bättre priser, högre kvalitet på utförande av jobbet och att man blir mera prioriterad. Även gemensamma jakter, eller varför inte en grillkväll ihop, kan göra mycket för grannsämjan.

Vad det gäller den mer ekonomiska biten har naturligtvis Riksbankens senaste höjning av reporäntan med 50 punkter påverkan på kapitalkostnaderna för många skogsägare.

  – De korta räntorna stiger nu ytterligare. Hur det kommer att påverka din ekonomi i skogen beror ju på allt från skuldsättning till hur virkespriserna utvecklas. Många skogsägare är i grunden väldigt lågt belånade, men att prioritera ner skogsvårdsåtgärder när kostnadsökningarna gräver djupare hål i plånboken bör undvikas i det längsta då det påverkar framtida avkastning, säger Anders.  Att låta bli att röja gör ju att antalet stammar inför gallringen blir både för många och för klena vilket påverkar nettot negativt.

Slutligen lyfter Anders fram att det stigande ränteläget å andra sidan har gjort skogskontoplaceringar mer attraktiva. Landshypotek höjde senast skogskontoräntan 24 april, då med 0.30 procentenheter, och erbjuder just nu 2,90-2,95 procent i ränta*. 

  – I samband med deklarationen ser du om du kan avsätta pengar till skogskonton. En påminnelse här är att öppna det i god tid och att sätta in rätt belopp när den summa som du kan avsätta är framräknad. Det går även att flytta skogskonton från en bank till en annan. Mina kollegor på kundservice hjälper dig gärna eller kan svara på frågor vad som gäller.

Med önskan om ett givande skogsår!

Anders Nilsson

Landshypotek i Östersund

 

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.

Med engagemang för skogen

Porträtt av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Kundansvarig

Relaterade artiklar

Läs mer Flygbild över Öreälven, Västerbotten

Påverkar skogsfastighetens storlek finansieringen?

Läs mer
Läs mer Mathilda Augustsson framför datorn på kontoret

Insättningsgarantin viktig för bankkunders trygghet

Läs mer