Röjning i skogen

Dags att se över årets röjningsbehov

Hösten är ett bra tillfälle att se över röjningsbehovet i din skog. Att löven faller av förenklar arbetet och svalare väder gör att årstiden lämpar sig väl för röjning. Olle Nylund, kundansvarig på Landshypotek Bank med ett stort skogsintresse, delar med sig av sina bästa säsongtips.

Att röjningarna utförs i rätt tid är viktigt ur ett skogligt perspektiv för att styra över tillväxten till önskade huvudstammar, men även för att röjningen inte ska bli för tidskrävande eller för kostsam.

En väl utförd röjning i rätt tid skapar goda ekonomiska förutsättningar för framtida skogsuttag av gagnvirke

– Är röjningarna utförda i rätt tid kan förstagallringen tidigareläggas och ett högre volymuttag ändå tas ut till en lägre kostnad än om man misskött röjningen, menar Olle Nylund.

Kanske har du, liksom många andra, ägnat lite extra tid i din skog under inledningen av hösten, i samband med svampplockning under det goda svampår som varit eller vid jakt. Genom fältbesöken och stöd av skogsbruksplanen finns goda möjligheter att bilda sig en uppfattning om vilka bestånd som behöver prioriteras.  

Släpar arbetet med röjningarna kan det vara svårt att veta var man ska börja någonstans.

– Ligger du efter, se det som en tydlig signal om att det kan vara läge att ta hjälp externt för att klara av att sköta röjningsbehovet. Mitt tips är att börja med de bestånd som är dags att röja nu och ännu inte gått för långt. Att börja med bestånd som borde ha åtgärdadats för flera år sedan är ofta tidskrävande, vilket kan leda till att ytterligare hamna på efterkälken. Om du tvingas prioritera, röj alltså först klart de bestånd som är dags att röja idag, ta sedan tag i de som släpar efter, säger Olle.  

Hur olika bestånd bör röjas beror på flera faktorer, exempelvis växtplatsens förutsättningar, trädslag, stamantal, medelhöjd, tidigare utförda eller framtida åtgärder och inte minst din målsättning med beståndet som fastighetsägare.

Olle Nylund förtydligar att som bank lägger vi oss inte i hur man väljer att sköta sin skog, den bedömningen gör den enskilde skogsägaren bäst.

– Däremot är det viktigt skogsvårdsåtgärder utförs. Det gäller all skogsvård, inte bara röjning,  för att upprätthålla god tillväxt och avkastning på de fastigheter som är belånade i banken. Därmed bibehålles även värdet på de av banken pantsatta fastigheterna.

Med önskan om en fortsatt god senhöst i skog och mark!

Olles råd om tiden inte räcker till för skogsvården

  • Tveka inte att köpa in tjänster om tiden inte räcker till. Kan du kombinera hjälp med röjningsarbetet med exempelvis att gallra någon annan avdelning på din fastighet samtidigt bör kostnaden vara hanterbar med dagens virkespriser.
  • Var ute i god tid om med att upphandla tjänster då kostnaden för åtgärden kan öka kraftigt om den utförs för sent. Passa därför på att kontakta skogliga rådgivare, eller virkesköpare’, för rådgivning innan snön kommer och det blir besvärligare att ta sig fram i skog och mark.
  • Fundera också på om det är läge att även passa på att göra ytterligare åtgärder för att stärka kassan i ett osäkert marknadsläge med stigande kostnader.
Olle Nylund

Olle Nylund

Kundansvarig

Relaterade artiklar

Läs mer Maskin kör längs skogsväg och röjer i diket

Hösten = skördetid i skogen

Läs mer
Läs mer Närbild på barrskog i sol

Så kan skogen nyttjas i en osäker tid

Läs mer
Läs mer Man i orangea kläder sågar i fällt träd i skogen

Banken som slåss för skogsbrukaren i EU

Läs mer