Få koll på skogsekonomin inför årsskiftet

När året går mot sitt slut är det dags att fundera över om det finns något du som skogsägare bör och kan göra inför nästa år.  Här bjuder vi på våra fem bästa tips på vad som är bra att se över innan nyårsklockan ringer.

Ordning och reda i bokföringen och kunskap om vad som är skattepliktigt och/eller avdragsgillt är grunden för att kunna ta bra beslut kring sin skogsekonomi.

Har du en bra överblick av året som gått kan du planera på vilken sida av årsskiftet virkeslikviden ska slutredovisas, om och när uttag från Skogskontot ska göras och när ett förskott på eventuell kommande års avverkning bäst betalas ut. Försök även få skogsbruksplanen uppdaterad i den mån det går. Den är din dolda balans- och resultaträkning och det bästa underlaget för att planera framtida intäkter och kostnader.

Fem av våra bästa tips för att få koll på din skogekonomi

1. Summera skattepliktiga intäkter och utgifter i tid

Räkna ihop skattepliktiga intäkter och utgifter för att se om något är fördelaktigt att göra före nyår. Är du inte i kapp med bokföringen rekommenderar jag att sätta av tid för att få koll på papperna så utfallet blir så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar. Har du haft intäkter som kommer från skadad skog (storm, insektsangrepp eller annan skada) finns möjlighet till insättning på Skogsskadekonto.

2. Se över behovet av likvida medel

Tänk igenom hur ditt behov av likvida medel ser ut de närmaste åren. Går du i investeringstankar är det viktigt att du planerar för t.ex. egna insatser i framtida tillköp och affärer. Har du haft en intäkt under året kan den regleras med en betalplan för att undvika beskattning av hela likviden år ett. Skatteverket kan annars göra bedömningen att hela intäkten ska beskattas det år kontraktet undertecknades.

3. Investera överskott, men gör inget förhastat

Ett överskott på Skogskontot kan användas till investeringar; som exempelvis att köpa till mark eller bygga till vägar. Skogliga åtgärder, så som att röja eller underhållsdika, är oftast direkt avdragsgilla. Men att göra förhastade investeringar före årsskiftet för att kvitta bort överskott vill jag avråda ifrån.

4. Räkna fram reavinsten om du sålt skog

Har du sålt skog är det bra att titta på hur stor reavinsten blir. Tänk på att skogsavdrag ska återföras i näringsverksamheten, räkna ut eventuell restskatt, ha koll på när den ska betalas och reservera pengarna.

5. Räkna fram skogsavdragsutrymmet om du köpt skog

Börja med att räkna fram skogsavdragsutrymmet. Är det en rationalisering? Omfattas du av de mer fördelaktiga reglerna kring skogsavdragets årliga storlek? Hur ser N6:an ut med det nya köpet? Hur påverkas räntefördelningen?

Gott nytt skogsår!

Relaterade artiklar

Läs mer

Granbarkborren ställer till stora problem

Läs mer
Läs mer

Skog till salu – tipsen för dig med säljplaner

Läs mer
Läs mer

Dags att avverka? Detta bör du tänka på

Läs mer