Blandning av äldre och yngre barrträd i skog

Hur påverkas en skogsfastighet ekonomiskt av barkborreangrepp  –  och hur tänker banken?

Om en belånad skogsfastighet påverkas av kraftiga barkborreangrepp handlar frågeställningarna som banken tittar på framför allt om två saker; kassaflöde och fastighetsvärde. Här berättar Landshypotek Banks kundansvariga Carl Rådström och Olle Nylund vad de resonerar med drabbade skogsägarkunder om och hur banken tänker.   

Granbarkborren har dödat miljontals granar i Sverige de senaste åren och många enskilda skogsägare har tvingats ta ner skog som annars inte skulle ha avverkats av skötsel eller skatteskäl. Samtidigt har också utbudet varit stort, vilket påverkat priserna och förhandlingsutrymmet negativt för skogsägarna som velat avverka drabbade bestånd. Till detta ska även läggas sortimentsvandringen mot sämre betalning för angripen skog.

Carl Rådström och Olle Nylund träffar i sina roller som kundansvariga i Nyköping, respektive Linköping med omnejd, många drabbade skogsägare för att bland annat diskutera hur lividiteten kommer att påverkas i det korta och längre perspektivet.

 – Kortsiktigt ger de tvingande uttagen trots allt mer likviditet, men långsiktigt blir likviditeten sämre p.g.a.  sämre netton. Generellt är det först på några års sikt som problematiken med vikande kassaflöden kommer att bli betydligt mer märkbara, menar Olle Nylund och Carl Rådström.

Finns det sätt att motverka den ekonomiska effekten av detta?
Ja, säger de båda samstämt och det är genom att hantera de intäkter man fått på ett skattemässigt smart sätt. För att sprida ut inkomsterna finns både betalplaner och skogskonton. Då kan de komma till nytta på längre sikt när de framtida intäkterna blir lägre och kostnaderna för lån och annat stiger. 

Att ta hjälp av sin revisor för att reda ut vilket upplägg som passar den egna situationen bäst rekommenderas.

   – Att planera för kommande intäkter i skogen bör man göra redan innan avverkningskontraktet är skrivet för att kunna nyttja hela den skattemässiga verktygslådan som finns att tillgå, säger Olle Nylund.

   – Sedan är det givetvis så att barkborren påverkar våra kunder i olika utsträckning, beroende på hur drabbad man är och hur beroende man är av intäkterna från skogen i sin verksamhet, betonar Carl Rådström.

Vad kan då banken hjälpa till med?
   – Om det anses vara en lämplig åtgärd kan vi på Landshypotek hjälpa till med amorteringsfrihet på lånen som har den drabbade skogsfastigheten som säkerhet. Det bedöms i varje enskilt fall.  Merparten av våra kunder har dock flera ekonomiska inkomster än enbart skogen, vilket är en styrka konstaterar Olle.

Barkborreproblematiken har också gjort att det har blivit svårare för banken att beräkna vad skogen kan bidra med långsiktigt för kunden; givet osäkerheten om avverkningstidpunkt, sortiments fördelning, pris med mera.

Olle poängterar samtidigt att grovt förenklat kan skogen enskilt kan dra maximalt 20–35 procents belåning i sig själv till 4 procents ränta, vilket för oss in på hur barkborren kan påverka själva fastighetsvärdet.

Hur påverkas fastighetsvärdet och hur värderar banken skogen som säkerhet?
När skogsfastigheter idag säljs på öppna marknaden för ett betydligt antal kronor/m3sk ska man komma ihåg att de senaste årens kraftigt ökade kalmarksvärdet också ingår i det priset. Även om barkborren till synes inte påverkat priset på skogsmark per m3sk så påverkas naturligtvis det totala fastighetsvärdet av de minskade virkesförrådet som blir följden av stora barkborreavverkningar.

Landshypotek belånar fastigheter till maximalt 75 procent av fastställt belåningsvärde vilket baseras på en intern bankvärdering. Bankens egna utsedda värderare, gör ofta platsbesök, använder laserdata, hyggesanmälningar och skogsbruksplan i sin bedömning av värdet.  Om banken inte skriver ett skogsavtal med kunden med en förbindelse att amortera vid avverkning tas värdet av all slutavverkningsskog bort från värderingen innan den fastställs.

  – Banken gillar kort och gott att belåna fastigheter med jämn åldersfördelning då kassaflödet är jämnare och risken att skogen försvinner som säkerhet är lägre på tillväxtfastigheter, inflikar Carl och Olle och hälsar att du som skogsägare alltid är varmt välkommen att höra av dig till dem, eller någon annan av Landshypoteks skogskunniga kollegor runt om i landet när du vill diskutera skogsekonomi och skogsinvesteringar. 

Välkommen att kontakta oss!

Granskog

Carl Rådström

Kundansvarig
Olle Nylund

Olle Nylund

Kundansvarig

Relaterade artiklar

Läs mer Porträtt av Per Lindblad

För att låna ut till skogsägare måste man förstå skog

Läs mer
Läs mer Bilväg genom skog

Skogsbilvägar, en framtida investering!

Läs mer
Läs mer Trädtoppar i kuperad skog

Skillnaden mellan skogens avkastningsvärde och priset för skogsmark har aldrig varit större

Läs mer