Bilväg genom skog

Skogsbilvägar, en framtida investering!

Att bygga och underhålla en skogsbilväg är inte bara värdefullt för skogsskötsel. Det gynnar även friluftslivet; som jakt, fiske och svampplockning. Och när skogsbilvägen väl är byggd kommer du att inse vilken nytta den gör. Anders Nilsson, Landshypoteks skogskunniga kundansvarige som har Jämtland som främsta arbetsområde, tipsar om de bästa vägvalen.

Fördelarna med bra skogsbilvägar är många. Nackdelen är möjligen att alla vill nyttja dem, men ingen vill betala för underhållet. Skogsbilvägarnas huvudsyfte är ändå skogsskötsel och med kortare och blötare vintrar blir perioden för vintervägar allt kortare även i Norrland.

För att få bra betalt för virket är möjligheten till året runt avverkning ett måste och det sänker även avverkningskostnaden. Ett bra vägnät är även positivt för fastighetsvärdet och ur ett miljöperspektiv bidrar skogsbilvägen till kortare skotning av virket i skogen. Det minskar också risken för både markskador och kvarvarande träd vid en gallring. Det är även energieffektivare att köra en kubikmeter virke med timmerbil, jämfört med skotare. Så fördelarna är inte svåra att hitta, menar Anders.  

Många fördelar med att samverka

Att samverka med grannar runt en skogsbilväg ger även det flera fördelar. Större kostnader kan då slås ut på en större areal. Anders Nilssons råd är att ta hjälp av kunniga personer hos skogsstyrelsen, skogsägarföreningar, skogsbolag eller entreprenörer så att allt går rätt till.

  – Det gäller allt från tillstånd till att bygga till och upprätta skriftliga avtal om andelstal för bygg- och underhållskostnader. Det är särskilt viktigt om det är flera delägare, poängterar Anders.

I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar och skicket varierar. Vägunderhåll kostar pengar, men gör man inte jobbet blir det dyrare i längden. Huvudsyftet är att få bort vatten och därmed göra vägen torr och stark. Vårvintern är en känslig period i samband med tjällossning och det är då man verkligen ser var underhållet är som sämst.

Underhållsåtgärder för att vägen ska hålla

För att vägen ska hålla över tid rekommenderar Anders framförallt följande underhållsåtgärder: 

  • Snöröjning. Vid en tidig användning av vägen på vårvintern påskyndas upptorkningen med snödikning där snövallarna trycks ut. Vid vissa förhållanden kan även isrivning behövas.
  • Buskröjning. Röjning bör göras vart 3:e till 5:e år beroende på bördighet. För kortare sträckor kan en vanlig röjsåg användas, medan det för längre är effektivare med buskröjningsaggregat på traktorn.
  • Hyvling. Att hyvla vägen jämnar både till den och justerar lutningen.
  • Översyn. När vägen börjar bli 10-20 år kan det vara dags för en större översyn. Med grävmaskin kan allt från dikesrensning och kantskärning till att byta och se över vägtrummor och rensa bort stenar vara aktuellt. Vissa avsnitt kan även behöva stärkas upp med nytt grus.
  • Trafikreglering.  Med en vägbom kan trafiken regleras under vissa tider, exempelvis i samband med tjällossningen så den inte körs sönder eller under avverkning. Bommen kan också försvåra stölder.

Här visar Anders Nilsson upp sin nybyggda skogsbilväg i Jämtland där avverkning för väglinan gjordes 2022 efter påsk och brytningen blev klar till midsommar. En gallring kommer att ske 2023 när vägen har stabiliserat sig.

Anders Nilsson visar sin nya skogsbilväg före och efter

Lycka till med era skogsbilvägar och fortsatt trevlig sommar!

Så ser banken på amortering vid en investering i en skogsbilväg

Vid en investering i en skogsbilväg läggs amorteringsplanen motsvarande avskrivningsplanen på den delen man lånar. Vid en investering på 100 tkr och en avskrivningstid på 20 år blir den årliga amorteringen 5tkr.

Värdeminskningsavdrag och avskrivningsprocent för markanläggning

Utgifter för att anskaffa en markanläggning ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt en särskild avskrivningsplan. Årligt värdeminskningsavdrag kan göras med högst 10 procent av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och med högst 5 procent av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar. Värdeminskningsavdrag ska göras från den dag under året då markanläggningen färdigställts. Avdraget kan alltså bli lägre än 10 procent respektive 5 procent det år anläggningen förvärvas. Om en markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.
Källa: Skatteverket  

Relaterade artiklar

Läs mer Porträtt av Per Lindblad

För att låna ut till skogsägare måste man förstå skog

Läs mer
Läs mer Landsbygd med hus och åkrar, Omne i Ångermanland

Byta bank för gården? Vi guidar

Läs mer
Läs mer Vitt hus på landsbygden omringat av sädesfält och fruktträd.

4 tips för att göra ditt hem elsäkert

Läs mer