Hand med såg i träd

Skogskonto – hur fungerar det?

Som skogsägare kan du fördela dina intäkter från skogen över tid genom insättningar på skogskonton. Men hur fungerar egentligen skogskonton? Vi reder ut några vanliga frågor.

Vem kan öppna ett skogskonto?

Alla skogsägare som är fysiska personer eller dödsbon som under föregående år gjort avverkningar på sin skogsfastighet kan öppna skogskonto. Ett skogskonto öppnas för varje inkomstår och är aktivt i maximalt 10 år.

Hur mycket kan jag sätta in på skogskontot?

Som skogsägare får du göra en skogskontoinsättning på maximalt 60 % av dina intäkter från avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller rotpost på din fastighet och 40 % av dina intäkter av leveransvirke. Du får även räkna efterlikvid från skogsägarförening som en intäkt och grund till skogskontoinsättning. Minsta belopp för insättning på skogskonto är 5 000 kr.

Om du som skogsägare råkar ut för skador i skogen som resulterar i att minst två års tillväxt behöver avverkas kan du sätta in större belopp på ditt skogskonto. Insättningar på 80 % av intäkten från avverkningsuppdrag, leverantörsrotsköp eller rotpost och 50 % av intäkter från leveransvirke. Du kan även öppna skogsskadekonto om du drabbas av skador i skogen. 

En insättning på skogskonto får aldrig leda till underskott i din näringsverksamhet. Besök Skatteverkets hemsida för exakta detaljer kring avsättningar till skogskonto och skogsskadekonto. Tänk på att det är först när du gjort ditt bokslut som du vet vilket belopp som är lämpligt att sätta in. Gör därför din insättning i samband med att deklarationen lämnas in men förbered dig genom att öppna skogskonto och sparkonto i förväg så att du är redo.

När kan jag öppna skogsskadekonto?

För skogsägare som drabbas av skador på skogen till följd av storm, brand eller insektsangrepp och där skadorna resulterar i att minst en tredjedel av skogen behöver avverkas i förtid och att majoriteten (minst 75 %) av årets skogsintäkter kommer från skadad skog. Minsta insättning på skogskadekonto är 50 000 kr och kontot är aktivt i maximalt 20 år.

När ska jag öppna skogskonto?

Se till att ha pratat med din bank i god tid före din deklaration så att du hinner sätta över dina pengar när deklarationen skickas in i början av maj. En del skogsägare som har hjälp av en redovisningsbyrå för deklarationen har byråanstånd och deklarerar först 15 juni vilket innebär att skogskontot ska vara öppnat och medel ska vara överförda senast det datumet. Tänk på att ha marginal och att bankerna kan ha handläggningstider på just skogskonton i deklarationstider, men att du också behöver veta vilket resultat du får och hur mycket du kan sätta in på ditt skogskonto innan du gör det.  

Året du avverkar din skog = inkomståret för skogskontot.

När kan jag ta ut insatta medel från skogskontot?

Du kan som tidigast ta ut medel från skogskontot fyra månader efter att insättningen på skogskontot gjorts. Minsta uttag är 1 000 kr och alla uttag som görs under samma kalenderår tas upp för beskattning på deklarationen året därpå. Det vill säga, gör du uttag under 2021 tas de upp för beskattning 2022. Skogskontot avslutas automatisk av din bank efter 10 år och de medel som återstår på kontot sätts över till ditt referenskonto som anges vid öppnandet. Hos oss på Landshypotek är det ett sparkonto som du öppnar i samband med att du öppnar skogskonto. Har du redan ett sparkonto hos oss använder vi det. Året därpå tas det beloppet som överförts upp till beskattning. 

Kan jag flytta mitt skogskonto?

Skogskonto/skogskonton kan flyttas från en bank till en annan, men du måste då flytta hela kontot. Kontakta den bank du vill flytta till så hjälper de dig.

Tips! Vill du flytta ett skogskonto med innevarande inkomstår bör du först ha lämnat in deklarationen innan du begär din flytt av skogskonto för att säkerställa att det blir korrekt gentemot Skatteverket.

Har du avverkat under 2022 och vill öppna skogskonto?

Använd skogskontots fördelar och fördela ditt resultat över tid samtidigt som du får ränta på dina medel under tiden.

Så här gör du:

  • Öppna ett sparkonto hos Landshypotek om du inte redan har ett, det används som referenskonto till ditt Skogskonto. Öppna sparkonto
  • Ring Kundservice på 0771-44 00 20 eller chatta med oss för att göra dina ansökan. Ha ditt BankID och uppgifter till hands.
  • Lämna de uppgifter som behövs för att kontot ska kunna öppnas och signera ansökan med ditt BankID efter signal från Kundservice.
  • Några dagar efter signering får du ett meddelande i Internetbanken med information om att kontot öppnats samt kontonumret för ditt nya Skogskonto.
  • När du vet hur står avsättning till Skogskontot du kan göra, genom samtal med din revisor eller redovisningsbyrå, går du överföringen från din transaktionsbank till ditt nyöppnade Skogskonto i Landshypotek.

Din insättning måste finnas på ditt skogskonto senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas in. Tänk på att överföringen mellan olika banker kan ta några dagar. 

Kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig att öppna ditt konto så att du i god tid kan föra över medel i samband med deklarationen.

Kontakta oss

Har du frågor? Vår Kundservice hjälper dig helgfria vardagar 8.00−17.00. 

Läs mer Barrskog

Skogstips i vår- och deklarationstid

Läs mer
Läs mer Skog  i vinterskrud

Alternativa inkomstkällor för ett jämnare och bättre kassaflöde från din skog

Läs mer
Läs mer Porträtt av Martin Kihlberg

Fortsatta oklarheter kring taxonomikraven som trädde i kraft 1 januari

Läs mer