Blå vattenkanna vattnar blommor utomhus

Vad är sparränta? Vi reder ut begreppen

Att spara på ett konto med ränta blir allt mer populärt i takt med att sparräntorna blir högre. Men hur sparar du smartast och vad påverkar sparräntan? Och vad betyder egentligen insättningsgaranti? Vi reder ut begreppen.

Vad är sparränta?

Sparränta är en slags betalning som du får för att du väljer att placera dina pengar på en banks konto. Sparränta brukar även kallas för inlåningsränta. Olika banker erbjuder olika räntor, så se till att jämföra innan du väljer var du ska placera dina pengar. Fördelen med att placera dina pengar på ett sparkonto med ränta, jämfört med exempelvis i fonder eller aktier, är att pengarna är tryggade av insättningsgarantin.

Läs mer om sparande för dig som privatperson
Läs mer om sparande för dig som företagare 

Hur beräknas sparräntan?

När du har sparpengar på ett sparkonto hos Landshypotek Bank räknas en så kallad upplupen ränta fram varje dag. Beräkningen baseras på ditt kontos aktuella ränta och på det saldo som du har på sparkontot. Den upplupna räntan för varje dag slås sedan ihop och betalas ut vid årsskiftet eller när kontot avslutas. Räntan räknas från och med första hela dagen efter insättningsdagen till och med sista hela dagen innan uttagsdagen. 

Det är viktigt att komma ihåg är att du måste betala 30 procent i skatt på den totala räntesumman du fått. Skatten dras av automatiskt innan den intjänade räntan betalas ut till ditt konto.

Ska jag välja rörlig eller fast sparränta?

Du behöver göra en avvägning om rörlig eller fast sparränta passar dig bäst. Ett konto med rörlig sparränta, utan bindningstid och fria uttag passar dig som vill kunna komma åt pengarna under spartiden. Till exempel om du vill ha en buffert för oförutsedda utgifter. 

Vissa banker erbjuder högre ränta om du binder upp pengarna under en tid, och då är räntan också densamma under hela bindningstiden. Men tänk då på att sparpengarna är otillgängliga under tiden du sparar.

Vad innebär insättningsgaranti?

Om du väljer att spara på ett sparkonto är det viktigt att säkerhetställa att kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det är en ersättning som staten betalar till dig om banken du sparar i skulle gå i konkurs. Garantin gäller belopp upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Vilka faktorer påverkar sparräntan?

Det som främst påverkar sparräntan är Riksbankens reporänta, eftersom den så starkt påverkar hela marknaden. Genom att höja eller sänka reporäntan försöker Riksbanken kontrollera inflationen så att den stannar på cirka 2 procent. 

Sedan tillkommer en rad marknadsfaktorer. Precis som med alla marknadsprissatta produkter handlar det om utbud och efterfrågan på marknaden. På Landshypotek Bank agerar vi för att vara konkurrenskraftiga och erbjuda trygga sparalternativ. Alla våra kontoformer ger ränta från första kronan och har statlig insättningsgaranti. 

Vad baserar Riksbanken sin reporänta på?

Riksbanken vill påverka inflationen genom sin reporänta. Den ser det som önskvärt att inflationstakten ska vara två procent och när den inte är det sänker man räntan för att det ska bli billigare att leva och bo så att människor kan konsumera mer, och när de gör det går inflationen upp. Det är svårt att påverka priserna i handeln, men det går att frigöra konsumtionsutrymme. Det handlar alltså om att öka efterfrågan i ekonomin. 

Hur resonerar Landshypotek Bank när ni sätter sparräntan?

Åke Källström, som ansvarar för bankens finansiering, svarar:

– Vi tittar på faktorer som vad våra konkurrenter erbjuder för räntor, hur starkt inflödet är och hur marknadsräntorna går. När vi kombinerar de faktorerna kommer vi fram till en lämplig ränta. Givetvis påverkas vi av vad Riksbanken gör framöver och som en hållbar bank vill vi ha en hygglig andel inlåning för att inte vara alltför utsatta. Det är ett sätt för oss att minska bankens finansieringsrisk och då behöver vi erbjuda en attraktiv ränta.

Fakta/Ordlista

  • Reporänta är den ränta som bankerna lånar eller placerar till i Sveriges Riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Eftersom förändringar i reporäntan direkt påverkar marknadsräntorna brukar den även kallas för styrränta.
  • Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex.
  • Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen. I den oroliga omvärld vi nu befinner oss i stiger inflationen och reporäntan.

Åke Källström

Åke Källström är chef för Treasury Execution och ansvarar för bankens finansiering. Han hanterar marknadsrisker; som ränterisk och likviditetsrisk. Treasuryavdelningen ansvarar också för bankens betalningar och internprissättning på bankens produkter.

Åke Källström

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer Kvinna bär in en korg med äpplen från trädgården.

21 smarta spartips som får dina pengar att växa snabbare

Läs mer
Läs mer Flicka som äter kaka utomhus

Att tänka på när du väljer sparkonto

Läs mer
Läs mer Catharina Åbjörnsson Lindgren

Därför har Landshypotek Bank fortsatt höja räntan på sparkontot

Läs mer