Om Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Som lånekund inom jord och skog blir du automatiskt medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening (föreningen) som äger hela Landshypotek Bank. Föreningen är med sina cirka 37 000 medlemmar en av landets största affärsdrivande kooperationer.

Landshypotek Ekonomisk Förenings uppgift 

Som en medlemsägd bank är Landshypotek Bank redan med sin organisationsform nära kunderna. Föreningens uppgift för jord- och skogsbruket är fastslagen i stadgarna. Medlemsnyttan, som bland annat består av vinstutdelning av överskottet i banken till föreningens medlemmar och goda lånevillkor, är central i bankens verksamhet.

Som ägare av banken bestämmer medlemmarna bland annat om ändamål och inriktning för banken, liksom om den årliga utdelningen. Medlemmarna representeras av fullmäktige, regionala styrelser och föreningsstyrelsen. För den operativa och dagliga affärsverksamheten svarar Landshypotek Bank.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

  • genom den helägda banken, säkerställa att ägare och arrendatorer till jord- och skogsbruksfastigheter får en konkurrenskraftig finansiering för sitt företagande
  • svara för värdering i den utsträckning banken uppdrar åt föreningen
  • aktivt kommunicera Landshypoteks kärnvärden och bankens varumärke samt
  • bedriva annan verksamhet som har samband med eller annars är förenlig med nämnda verksamheter

Kontakt

Porträtt av Gunnar Lans

Gunnar Lans

Senior rådgivare, Landshypotek Bank