Styrelse

Föreningsstyrelsens uppgift är att företräda och driva medlemmarnas gemensamma intressen samt fatta beslut i policy- och strategiska frågor utifrån ändamålsparagrafen i stadgarna och uppsatta mål.

Föreningsstyrelsen har i uppgift att utöva föreningens ägarroll över Landshypotek Bank genom att, bland annat, fastställa ägardirektiv, utse ledamöter i bankens styrelse på bolagsstämma och ha översyn över kapitalfrågor.

Föreningsstyrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening väljs på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman utser styrelseledamöter i Landshypotek Bank.

Ledamöter Landshypotek Ekonomisk Förening

Per-Olof Hilmér

Ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening

Lars-Johan Merin

Ledamot, vice ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening

Anna Treschow

Ledamot

Claes Mattsson

Ledamot

Erik A. Eriksson

Ledamot

Marie André

Ledamot

Rickard Klingberg

Ledamot

 

Valberedning

Valberedningen för Landshypotek Ekonomisk Förening består av nedan sex ledamöter. 

Ann-Britt Karlsson, ordförande

annbritt.molleberga@gmail.com

Christina Dahl

ladugarden@telia.com

Esbjörn Olofsson

kuruska@live.se

Peter Borring

peter.borring@telia.com

Sören Kihlberg

soren@bjarsater.se

Rickard Axdorff

axdorff@yahoo.com