Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre samt ge dig snabbare service. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Här kan du nedan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Landshypoteks Integritetsskyddsinformation

För oss på Landshypotek Bank är det viktigt att din personliga integritet värnas. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa att våra produkter, tjänster och interna processer lever upp till kraven gällande skydd av dina uppgifter med hjälp av system och teknik. Vi använder dessutom säkerhetslösningar som ökar säkerheten för din integritet ytterligare.

Kontaktuppgifter

Landshypotek Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556500-2762

Kundservice
Box 114, 581 02 Linköping
Telefon: 0771-44 00 20
e-post: kundservice@landshypotek.se

Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@landshypotek.se