Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre och ge dig snabbare service. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål. Under respektive avsnitt kan du nedan läsa mer om och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Landshypoteks Integritetsskyddsinformation

För oss på Landshypotek Bank är det viktigt att du som kund känner förtroende för att din personliga integritet värnas. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa att våra produkter, tjänster och interna processer lever upp till kraven gällande skydd av dina uppgifter med hjälp av system och teknik. Vi använder dessutom säkerhetslösningar som ökar säkerheten för din integritet ytterligare.

Kontaktuppgifter

Landshypotek Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556500-2762

Kundservice
Box 114, 581 02 Linköping
Telefon: 0771-44 00 20
e-post: kundservice@landshypotek.se

Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@landshypotek.se