Gul åker med rött hus i horisonten

Guide: Så hittar du rätt på den nya bolånemarknaden

Förr fanns bara några få banker att välja på för kunder som sökte bolån. Nu dyker allt fler aktörer upp med erbjudanden. Konkurrensen och de ökade valmöjligheterna gynnar kunderna. Men kan du orientera dig bland alternativen på bolånemarknaden? Vi ger en bakgrund - med några ”att tänka på” när du jämför olika alternativ och väljer nytt för ditt bolån.

Många väljer att testa nytt för bolån genom att byta bank. Men i en marknad i förändring med många nya aktörer kan det finnas skäl att fundera: vad skiljer de olika  aktörerna på bolånemarknaden åt och vad är viktigt att tänka på?

Vi listar tre frågor som kan vara bra att fundera över när du ska göra ditt val.  

1. Hur får en långivare på bolånemarknaden pengar att låna ut?

Traditionellt finansierar banker sina bolån med att ge ut säkerställda obligationer. Cirka 70 procent av alla bolån finansieras via säkerställda obligationer. Det är ett tryggt och beprövat sätt som används av de traditionella bankerna, de stora bolånebankerna och de mer erfarna utmanarna, såsom Landshypotek Bank.

De senaste åren har det dykt upp nya aktörer som direkt matchar ihop investerares pengar med den som vill låna. Bolånet blir för investeraren en investeringsprodukt med möjlig avkastning. De som lånar ut kan då göra det utan formellt banktillstånd och utan samma krav som ställs på banker vad gäller kapital, likviditet och finansiering.

Att tänka på: Riksbanken uppmärksammar att det återstår att se hur de aktörerna som ser bolån som en investeringsprodukt kommer att fungera i längden? Hur kommer de nya aktörerna klara av att hantera konjunkturnedgångar? Hur är intresset hos investerare i sämre ekonomiska tider? Långsiktigheten i affärsmodellerna och bland de nya investerar- och teknikaktörerna är enligt Riksbanken oprövad. 

2. Vem äger den bank eller aktör jag lånar av?

Många av de traditionella bankerna finns på börsen och ägs av större institutioner eller konstellationer med stort börsinnehav. Ägarna är intresserade av att nå en avkastning som ligger i linje med övriga starka börsbolag på börsen. Avkastningskraven och vinsterna diskuteras ofta i media.

Andra, mindre aktörer, ägs ofta av investerare som ser möjlighet till avkastning. Bolånemarknaden kan för investerare vara bra av två skäl, dels för att äga något som ger kortsiktiga vinster, dels för att driva fram ett företag som utvecklar nya lösningar där lösningarna eller hela företaget sedan kan säljas vidare.

Banker som SBAB, som är en statlig bank, och Landshypotek Bank som ägs av svenska jord- och skogsbrukare, sticker ut med ägare som har ett annat syfte med sitt ägande än både de traditionella bankerna och de nya aktörerna.

Att tänka på: Ägarna präglar syftet – varför finns banken eller aktören till? Det präglar i sin tur erbjudandet och kundrelationen, med allt från priset och tjänsterna till långsiktigheten och ambitionen. Ägarnas vilja och syfte märks på flera olika sätt hos dig som kund. 

3. Vad står den bank eller aktör jag lånar av för?

Bolåneaktörer är som andra företag. Med olika ägare, historia, kultur, syfte, ambition så står företag för olika syften och värdegrunder. De kan finnas till för att testa och se möjligheter i en ny teknisk lösning, söka kortsiktig vinst, ge kunderna möjlighet till bättre villkor – skälen kan vara många.

Att tänka på: Precis som när det gäller vem som är ägare så märks värdegrunden och syftet med banken eller aktören i kundrelationen. Värdegrunden och den kultur som finns hos ett företag märks hos dig som kund.    

 

Relaterade artiklar

Läs mer

Synen på bostad skiljer sig i landet

Läs mer