Gröna björklöv framför röd villa

Belåningsgrad? Amorteringsunderlag? Vad menar banken egentligen?

Som bolånekund hos oss på Landshypotek kan du ha läst formuleringar som ”bolåneräntan baseras på din belåningsgrad och bindningstid” eller ”du kan redan nu be din nuvarande bank om amorteringsunderlag, så går processen fortare”. Men vad betyder det egentligen? 
Ann Wilén, produktchef för bolån på Landshypotek, reder ut begreppen.

Belåningsgrad, vad betyder det?

  – Enkelt uttryckt är belåningsgraden förhållandet mellan din fastighets värde och summan av samtliga bolån som du har på din fastighet. Det vill säga: är din fastighet värd 5 000 000 kronor och du har totala bolån på 2 500 000 är din belåningsgrad 50 %. Är ditt bolån istället 3 750 000 är din belåningsgrad 75 %, vilket också är den högsta belåningsgrad som vi kan erbjuda våra kunder, säger Ann.

På vilket sätt påverkar belåningsgraden bolåneräntan?

  – Kortfattat kan det beskrivas som att ju lägre belåningsgrad du har, desto lägre bolåneränta kan vi erbjuda dig. Belåningsgraden är en av de faktorer som speglar den risk som vi som bank tar när vi erbjuder ett bolån. Är belåningsgraden hög är risken högre, vilket resulterar i en högre ränta. För att göra det så enkelt som möjligt för dig som bolånekund så har vi satt olika rabattnivåer. Den bästa rabatten får du om lånet har en belåningsgrad upp till 60 %, och en något lägre rabatt för bolån med belåningsgrad upp till 75 % beskriver Ann.

Se aktuella bolåneräntor

Amorteringsunderlag från min nuvarande bank, varför behövs det?

  – När du väljer att flytta ditt bolån till oss från en annan bank behöver vi amorteringsunderlag från banken du har bolånet hos. Underlaget visar på hur din bank beräknat och fastslagit dina amorteringsvillkor. Amorteringsunderlaget innehåller bland annat information om värdet på bostaden och när värdet fastställts samt hur stor din amorteringsgrundande skuld är, skuld som inte omfattas av amorteringskrav och total amortering på fastigheten per månad. Bankerna behöver detta underlag när du som kund ska flytta ditt lån för att kunna uppfylla amorteringskraven som finns idag. När du ber din bank om ett amorteringsunderlag kommer de att förstå vad du menar, och kan enkelt hjälpa dig att ta fram det. Tänk på att så fort du bestämmer dig för att se över möjligheterna att flytta ditt lån be om ett amorteringsunderlag från din tidigare bank så går processen fortare, säger Ann.

Flytta ditt bolån till Landshypotek

Relaterade artiklar

Läs mer

Vad är amortering? Vi reder ut begreppet

Läs mer