Fastränteplacering: Ett förmånligt sparande för dig som medlem i Landshypotek

Som jord- och skogsbrukarnas egen bank drivs vi av att ge tillbaka till lantbruket. Därför delar vi ut vårt överskott genom utdelning till dig som jord- och skogsbrukande låntagare i Landshypotek. Du som medlem har möjlighet att öka din insats i Landshypotek och ta del av mer av framtida vinstdelningar. Redan nu ger vi dig möjlighet att investera dina pengar med fast ränta fram till årsskiftet. 

Som låntagare inom jord och skog är du en av de 37 000 medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank. Tillsammans bildar vi en av landets största affärsdrivande kooperationer med drivkraften att möjliggöra svenskt lantbruk. Det är en av anledningarna till att vi delar med oss av vårt överskott i form av vinstutdelning till dig som jord- och skogsbrukande låntagare. 

I år delas 147 miljoner kronor ut till medlemmarna för resultatet 2020. Det motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. De senaste åtta åren har över 1,2 miljarder kronor betalats ut till kunderna. I år sker utdelningen av fjolårets överskott i oktober. 

Alla medlemmar i Landshypotek har en insats i banken på minst 500 kronor, men många tar vara på möjligheten att öka sin insats, stegvis eller direkt, upp till fyra procent. När du har en insats under fyra procent läggs den årliga utdelningen till din insats. När du har en insats på fyra procent betalas utdelningen ut till dig som medlem och du kan fritt använda pengarna.

Förmånlig placering med fast ränta

Du som är medlem och har investeringsutrymme kvar upp till 4 % av ditt lånebelopp i Landshypotek erbjuds nu möjlighet att öppna en fastränteplacering* som ligger till grund för din insats i banken. Räntan för kontot är 3 %. 

– Vi erbjuder i år alla bankens kunder inom jord och skog att redan nu göra sin investering och samtidigt få ränta på pengarna fram till årsskiftet. Det ska löna sig att äga sin egen bank och vi är måna om att fler ska kunna ta del av bankens vinst. Därför vill vi med detta erbjudande skapa möjlighet att redan nu öka sin insats och ta del av bankens framtida vinst, säger Ulrika Martinsson Larsson, produktchef företag, Landshypotek Bank.  

Fastränteplaceringen löper t.o.m. 27 december 2021 då det automatiskt avslutas och hela kapitalet och upplupen ränta förs automatiskt över till ditt Insatskapital, och ligger till grund för nästa års utdelning. Räntan gäller från startdatum (senast 1 oktober 2021) då kontot öppnats och minimibelopp för insättningen är 10 000 kronor.

Ta del av erbjudandet om fastränteplacering

Så här gör du:

 1. Se till att den summa du önskar placera finns tillgänglig på ditt sparkonto i Landshypotek. Inget sparkonto i Landshypotek? Öppna sparkonto
 2. Ladda ner blanketten
 3. Fyll i blanketten och posta den till: Landshypotek Bank, Box 114, 581 02, Linköping. Blanketten ska vara banken tillhanda senast den 1 oktober 2021.
 4. Du får besked i postlådan så snart kontot är öppnat.
 5. När kontot är öppnat kan du logga in för att se konto och räntesats i Internetbanken.

Tänk på! Ditt konto ska ha öppnats senast den 1 oktober 2021 och minimibeloppet för insättning är 10 000 kronor. 

Om fastränteplacering

 • Fastränteplaceringen är ett inlåningskonto med fast ränta under en begränsad period.
 • Fastränteplacering är ett placeringsalternativ som är knutet till investeraerbjudandet och insatskapital. Erbjudandet vänder sig därför enbart till medlemmarna i Landshypotek (jord- och skogsbrukande låntagare) som inte fyllt upp sitt insatskapital, d.v.s. har utrymme till insatstaket som motsvarar 4 % av lånebeloppet.
 • Pengarna är bundna på kontot under löptiden till en fast räntesats under hela bindningstiden.
 • Vid uttag från fastränteplaceringen innan den 27 december 2021 utgår ingen ränta på insatt kapital. Vid förtidslösen av Fastränteplacering debiteras en avgift om 500 kr.
 • När löptiden passerat avslutas fastränteplaceringen varpå hela kapitalet och upplupen ränta automatiskt förs över till ditt Insatskapital.
 • Insatskapitalet är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån.
 • Insatskapitalet per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad.
 • Insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Se Allmänna villkor

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Läs mer

147 miljoner i återbäring till hösten

Läs mer
Läs mer

Vi ska ta tillvara den goda känslan

Läs mer
Läs mer

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer