Vete på äng

Fastränteplacering: Ett förmånligt sparande för dig som medlem i Landshypotek

Som jord- och skogsbrukarnas egen bank drivs vi av att ge tillbaka till lantbruket. Därför delar vi ut vårt överskott genom utdelning till våra jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar.  Som medlem kan du öka ditt insatskapital i Landshypotek för möjligheten att ta större del av framtida utdelningar.  

Som låntagare i Landshypotek Bank, med en lantbruksenhet som säkerhet, är du en av närmare 34 000 medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank. Tillsammans är vi en av landets största affärsdrivande kooperationer med drivkraften att möjliggöra investeringar och satsningar inom lantbruket, det privata skogsbruket och gårdsboende. 

Alla medlemmar i Landshypotek har en insats på minst 500 kronor, men många tar vara på möjligheten att öka sin insats, stegvis eller direkt, upp till fyra procent. När du har en insats under fyra procent läggs den årliga utdelningen till din insats. När du har en insats på fyra procent betalas utdelningen ut till dig som medlem och du kan fritt använda pengarna.

Så kan du ta del av bankens vinst

Förmånlig placering med fast ränta

Du som är medlem och har investeringsutrymme kvar upp till 4 % av ditt lånebelopp i Landshypotek erbjuds möjlighet att öppna en fastränteplacering* som ligger till grund för din insats i banken. Räntan på fastränteplaceringen är 5,50 %. Räntan gäller från startdatum då kontot öppnats och under hela löptiden fram till den 27 december 2024. 

Fastränteplaceringen löper t.o.m. 27 december 2024 då det automatiskt avslutas och hela kapitalet och upplupen ränta förs automatiskt över till ditt Insatskapital**, och ligger till grund för nästa års utdelning. Räntan gäller från startdatum (senast 2 december 2024) då kontot öppnats och minimibelopp för insättningen är 10 000 kronor.

Ta del av erbjudandet om fastränteplacering

Har du utrymme kvar att öka din insats (upp till motsvarande 4 % av ditt lånebelopp) och önskar göra en fastränteplacering så ansöker du genom att fylla i, signera och posta ansökningsblanketten.

Ladda ner blanketten 

Om fastränteplacering

  • Fastränteplaceringen är ett inlåningskonto med fast ränta under en begränsad period.
  • Fastränteplacering är ett placeringsalternativ som är knutet till investeraerbjudandet och insatskapital. Erbjudandet vänder sig därför enbart till medlemmarna i Landshypotek (jord- och skogsbrukande låntagare) som inte fyllt upp sitt insatskapital, d.v.s. har utrymme upp till insatstaket som motsvarar 4 % av lånebeloppet.
  • Pengarna är bundna på kontot under löptiden till en fast räntesats under hela bindningstiden.
  • Vid uttag från fastränteplaceringen innan den 27 december 2024 utgår ingen ränta på insatt kapital. Vid förtidslösen av Fastränteplacering debiteras en avgift om 500 kr.
  • När löptiden passerat avslutas fastränteplaceringen varpå hela kapitalet och upplupen ränta automatiskt förs över till ditt Insatskapital.
  • Insatskapitalet är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån.
  • Insatskapitalet per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad.
  • Insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Se Allmänna villkor

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

**Insatskapital är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad och insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Insatskapitalet är bundet under lånets löptid och återbetalning sker i enlighet med föreningens stadgar. 

Relaterade artiklar

Läs mer Hand som rör vid nysådda växter i plantbrätte

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Läs mer
Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank
Läs mer

Tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek

Läs mer