Allt fler hus skadas av klimatförändringar – så kan du skydda dig

På bara några decennier har den genomsnittliga nederbörden i Sverige ökat med 15 procent och enligt SMHI:s klimatscenarier kommer den trenden att fortsätta. I framtiden väntas klimatriskrelaterade händelser bli både vanligare och mer extrema på många platser i landet – och det kan även komma att påverka dig som är husägare.

I augusti 2021 föll enormt mycket regn över Gävleborgs och Dalarnas län vilket resulterade i att stora bostadsområden hamnade under vatten. Egendom värd minst 1,6 miljarder förstördes, enligt branschorganisationen Svensk försäkring. Samma sommar drabbades även Enskede i Stockholm av stora mängder regn där över 200 villor vattenskadades. 

– Skador till följd av klimatförändringar är något som tyvärr kommer att bli allt vanligare. Vi ser redan nu ökningar vissa år. Om det exempelvis varit mycket torrt under en längre tid och sedan kommer stora skyfall ökar antalet skador till följd av översvämning. Havsnivåerna stiger också vilket kan skada byggnader i kustnära områden. Det kanske inte påverkar vår generation, men i framtiden kan det bli svårt att försäkra vissa hus för att de ligger i riskområden, berättar Tomas Johansson, riskansvarig på Dina Försäkringar.

10 riskzoner

Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram 10 nationella riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. Flera av dessa områden är mycket tätbefolkade, som Skåne och Hallands kuster, Mälardalen och Götaälvdalen.

Många husägare bosatta i dessa områden vet inte ens om att de befinner sig i en riskzon. Samtidigt visar en undersökning som SBAB har gjort att närmare var tredje husägare oroar sig för att klimatrisker ska drabba dem ekonomiskt med exempelvis lägre framtida marknadsvärde, dyrare försäkringspremier eller högre underhållskostnader.

Viktigt att förebygga riskerna

För enskilda husägare kan klimatförändringarna, om det vill sig riktigt illa, innebära en privatekonomisk katastrof. I synnerhet om man är oförberedd. Men genom att bli medveten om riskerna och vidta möjliga förebyggande åtgärder kan du minska sannolikheten för skador.

– Villahemförsäkringen täcker många av skadorna som kan uppstå, exempelvis vid översvämning där vatten tränger in genom dörrar, fönster, ventiler eller avlopp. Men jag har varit med om fall där huset varit så dåligt dränerat så att vatten har svämmat in från marken underifrån och i dessa fall gäller inte försäkringen. Därför är det jätteviktigt att se över dräneringen och att dräneringsledningarna är rensade, berättar Tomas.

Förutom dränering finns det flera andra åtgärder att ta till för att förebygga skador på huset vid en översvämning. Vissa kan vara relativt enkla att vidta medan andra kräver mer.

– En enkel sak som man kan göra för att skydda sig vid översvämning är att installera en backventil för avloppet. Om man bor nära ett vattendrag kan man bygga en vall mot den så det tar längre tid innan vattnet når tomten vid en eventuell översvämning. Ett bra tips är också att köpa en vattenpump för att kunna pumpa ut vatten själv om man trots allt drabbas av översvämning.

Tror du att det behövs mer information om klimatrisker till villaägare?

– Ja, det tror jag absolut. Som husägare är man säkert medveten och tänker sig för. Men det har hänt något med klimatet som gör att det är annorlunda nu och vi behöver vara mer förberedda.

Tomas Johansson

Tomas Johansson, riskansvarig på Dina Försäkringar

Tomas 6 tips för att skydda dig mot klimatrelaterade skador på ditt hus:

  • Installera backventil för avlopp
  • Se över dräneringen av tomten
  • Ha en dränkbar vattenpump och slang hemma så du kan pumpa ut vatten själv och minimera skador vid eventuell översvämning
  • Bygg upp vallar mot eventuellt vattendrag
  • Koppla ur elektronik vid oväder och risk för blixtnedslag
  • Viktigaste av allt: Se till att ha en villahemförsäkring

Du vet väl att du som bolånekund i Landshypotek får 20% rabatt på villahemsförsäkring hos Dina Försäkringar under första året?

Läs mer om vårt samarbete med Dina Försäkringar

Relaterade artiklar

Läs mer

Är ditt förråd en guldgruva?

Läs mer
Läs mer Vitt hus på landsbygden omringat av sädesfält och fruktträd.

4 tips för att göra ditt hem elsäkert

Läs mer
Läs mer

Marknadsekonomin påverkar oss alla, men hur hänger allt ihop?

Läs mer